ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗБРОДЖУВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ НА ЯКІСТЬ МЕТАНОВОГО БРОДІННЯ (на прикладі м. КАМ`ЯНСЬКОГО)

A. R. Byelyanska, I. V. Klimenko, M. D. Voloshin

Анотація


У роботі встановлено, що використання таких твердих побутових відходів, як курячий послід, відходи виробництва соняшникової олії, відходів пекарень, стічної води в якості сировини для отримання біогазу і комплексного добрива ефективне, дозволяє отримувати від 0,35 до 0,7 дм3 з 1 кг сухої речовини, має народногосподарське значення. Визначено, що найбільш ефективним методом підготовки сировини до зброджування є фрезерне перемішування. Розмір часток після перемішування фрезерною мішалкою зменшується на 87,5%, в той час як при використанні рамної мішалки – на 27,5%. Створено загальну технологічну схему отримання комплексного добрива на основі твердих промислово-побутових відходів, в якій вперше застосовується процес попередньої обробки зброджувальної суміші фрезерною мішалкою, що прискорює процеси відстоювання і подальшого метанового бродіння в 2 рази. Дисконтований термін окупності розробленої технології не перевищує 1,2 року.


Ключові слова


фрезерна мішалка; промислово-побутові відходи; комплексне добриво, метанове бродіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлянська О.Р. Технологія одержання комплексного добрива на основі диспергованого активного мулу [Текст] / О.Р.Бєлянська, А.B.Іванченко, М.Д.Волошин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 3/6 (75). – С.43-48.

Білявський Г.О. Про класифікацію основних напрямів сучасної екології / Г.О.Білявський, В.М.Бровдій // Рідна природа. – 1995. – № 2. – С.4-7.

Ракша Н.В. Органо-минеральные удобрения из осадков сточных вод / Н.В.Ракша, В.И.Тошинский // Сотрудничество для решения проблемы отходов: VI Междунар. конф., 8-9 апреля 2009 г.: материалы. – Харьков, 2009. – С.242.

Lubbecke S. Niedrig-Energie-Membransystem fur die biologische Awasserreinigung / S.Lubbecke // Chem.-Ing.-Techn. – 2000. – № 5. – С.521-525.

Бєлянська О.Р. Моделювання впливу попереднього диспергування в технології одержання комплексного добрива / О.Р.Бєлянська, М.Д.Волошин, В.В.Кармазіна // Вісник НТУ «ХПІ». Сер.: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – 2015. – №6 (1115). – С.12-20.

Jetten M.S.M. The anaerobic oxidation of ammonium [Тext] / M.S.M.Jetten, M.Strous, K.T.van de Pas-Schoonen [et al.] // FEMS Microbiol. Rev. – 1999. – V. 22. – P.421-437.
Copyright (c) 2020 A. R. Byelyanska, I. V. Klimenko, M. D. Voloshin

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389