ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АВАРІЙНОГО РИЗИКУ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

L. V. Dranishnikov

Анотація


На основі системного підходу до вирішення проблем забезпечення безпечного функціонування структурно-складних систем проведено якісний і кількісний аналіз аварійного ризику промислових об’єктів підвищеної небезпеки. Послідовно описано процедури аналізу ризику. Результати аналізу ризику можуть використовуватися при декларуванні об’єктів підвищеної небезпеки, експертизи промислової безпеки.


Ключові слова


системний аналіз; ризик; об’єкт; програмне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б.Качинський. – Київ, 2004. – 472с.

Управління техногенною безпекою об'єктів підвищеної небезпеки / [В.Ф.Стоєцький, Л.В.Дранишников, А.Д.Есипенко та ін.]. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – 408с.

Дранишников Л.В. Системний ризик-аналіз техногенних аварій / Л.В.Дранишников // Математичне моделювання. – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2015. – №1(32). – С.22-28.

Теоретические основы техногенной и экологической безопасности. Часть 2. Методы анализа и оценки риска аварий / Л.В.Дранишников, Ю.Н.Матвеев, Б.В.Палюх, В.Н.Богатиков. – Тверь: ТвГТУ, 2013. – 160с.

Стоецкий В.Ф. Оценка риска при авариях техногенного характера / В.Ф.Стоецкий, Л.В.Дранишников, В.И.Голинько // Науковий вісник НГУ. – 2014. – №3 – С.117-124.

Егоров А.Ф. Анализ риска, оценка последствий аварий и управление безопасностью химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств / А.Ф.Егоров, Т.В.Савицкая. – Москва: КолосС, 2010. – 626с.
Copyright (c) 2020 L. V. Dranishnikov

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389