ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИВЧЕННЯ МОВ У ВНЗ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ОСВІТИ

N. M. Valuyeva

Анотація


Стаття присвячена аналізу двомовного навчання у рамках сучасних освітніх програм України. Білінгвальна освіта передбачає вільне володіння однією іноземною мовою за фахом. Розглядаються переваги впровадження білінгвального навчання у вищих навчаль-них закладах України, особливості організації навчального процесу у технічному вузі, узагальнюються форми й методи вивчення двох мов на білінгвальній основі спеціальності «Переклад» ДДТУ.

Ключові слова


білінгвальна освіта; іншомовна компетентність; інтеграція; методи та форми навчання

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 N. M. Valuyeva

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389