РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ГАЗОВИХ ТА ПОВІТРЯНИХ РЕГЕНЕРАТОРІВ НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ УТИЛІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (частина 2)

O. L. Glushchenko

Анотація


Запропонована конструкція насадок регенераторів забезпечує рівномірний розподіл продуктів згоряння по перетину та підвищує ефективність використання поверхні нагріву. На підставі теоретичних досліджень установлено, що при одночасній роботі регенеративних теплообмінників, працюючих з підігрівом палива та повітря, існує оптимальне положення розподільчої стінки, при якому досягається максимальна утилізація тепла відхідних продуктів згоряння, також встановлено, що швидкість руху димових газів у насадці повинна становити 1,0-1,2 м/с.

Ключові слова


регенератори нагрівальних колодязів; утилізація; оптимізація; розподільча стінка; чарунка; відхідні продукти згоряння; математична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Глущенко О.Л. Розробка математичної моделі спільної роботи газових та повітряних регенераторів нагрівальних колодязів для оптимізації їх утилізаційних характеристик / Глущенко О.Л. // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2015. – Випуск 2 (27). – С.157-162.

Решетняк И.С. Проектирование регенеративных теплообменников для установок, работающих на низкокалорийном топливе / Решетняк И.С., Словиковский П.А., Хандрига Г.С. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1980. – Вып. 3. – С.35-38.

Совершенствование системы отопления и повышение тепловой эффективности металлургических печей: тематический отраслевой сборник / отв. ред. Тымчак В.М. и др. – М.: Металлургия, 1984. – 72с.
Copyright (c) 2020 O. L. Glushchenko

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389