Том 1, № 28 (2016)

collection

Зміст

Металургія

ДО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ НАНЕСЕННЯ ГАРНІСАЖНОГО ПОКРИТТЯ НА ФУТЕРІВКУ PDF
E. M. Sigarev, U. V. Bayduzh, I. V. Chernyatevich, D. A. Semyonova 3-10
ПЛАВКОСТЬ ШЛАКА И НАГРЕВ ЧУГУНА ПРИ ВДУВАНИИ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ. PDF
M. S. Kuznetsov, Yu. K. Lebed, G. Yu. Kryachko 11-16
ПРИНЦИП „ZЕRO WASTE” ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ШЛАКОВ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА PDF
V. A. Nevedomsky, A. V. Chernyshev, A. A. Chernyshov, T. A. Gubskaya 16-19

Машинобудування. Механіка

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТВЕРДИХ ЧАСТОК НА ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ПРИ ШЛІФУВАННІ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТІ PDF
V. F. Molchanov 20-24
ПОСТРОЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА РАСЧЕТОВ ТРАЕКТОРИЙ В ВИДЕ ЛОМАНЫХ С ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ PDF
V. S. Korotkov 24-28
ПОСТРОЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ PDF
V. S. Korotkov 29-33

Радіоелектроніка

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУПОРНОЇ АНТЕНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
A. M. Syanov, E. S. Kosuhina, A. V. Kosuhin 34-40
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ PDF
V. A. Dernovoy, M. O. Gnatyuk, A. M. Syanov 40-47
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РОСТА МОНОКРИСТАЛЛОВ ТИТАНАТА БАРИЯ ИЗ РАСПЛАВА С ИЗБЫТКОМ РУТИЛА PDF
V. G. Taran, Yu. O. Turchenko 47-50
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПЕДАНСУ ОРТОГЕРМАНАТУ ВІСМУТУ МЕТОДОМ ЕКВІВАЛЕНТНИХ СХЕМ PDF
T. M. Bochkova, S. M. Plyaka, N. O. Truseeva 50-53
ІНФОРМАЦІЙНО-СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
S. K. Meshaninov, A. I. Trikilo, K. A. Kopytova 54-59

Електромеханіка. Електротехніка

КЕРУВАННЯ КОНТУРОМ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ РІЗКО ЗМІННОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
V. I. Homenko, V. B. Nizimov 60-65
ВІРОГІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АГРЕГАТУ «ПІЧ-КІВШ» ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ PDF
E. D. Khmel'nickiy, O. V. Klyuev, D. O. Baranova 66-73
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДА PDF
O. V. Klyuev, O. V. Sadovoy 73-81
СИНТЕЗ РЕЛЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ N-i ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ МАКСИМУМАХ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПРОИЗВОДНЫХ РЕГУЛИРУЕМОЙ КООРДИНАТЫ PDF
A. L. Derets, O. V. Sadovoy 81-88
СИНТЕЗ ДВОКООРДИНАТНОЇ СЛІДКУЮЧОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ДИСКРЕТНОГО ЧАСОВОГО ЕКВАЛАЙЗЕРА PDF
O. I. Sheremet, O. V. Sadovoy, Y. V. Sokhina 88-98

Теплотехніка. Теплоенергетика

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕМУЛЬГУВАННЯ ВОДОМАЗУТНИХ ПАЛИВ PDF
R. O. Klimov 99-102
К РАСЧЕТУ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТЕ ТЕПЛООБМЕНА И ТЕМПЕРАТУРЕ СРЕДЫ PDF
A. D. Gorbunov, S. V. Ukleina 102-108
УСЛОВИЯ ТЕПЛООБМЕНА НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ PDF
V. Yu. Belonojko, S. I. Chuhno 108-112

Інформаційні технології

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
T. A. Chupilko, S. I. Chupilko 113-117
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА БАЗІ СТАНДАРТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
G. I. Karimov 118-123
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ АНАЛІЗІ БЕЗЗБИТКОВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
M. V. Babenko, M. Yu. Bratuta 123-127
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ У ДОСЛІДНИЦЬКИХ І НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЯХ PDF
M. V. Babenko, O. O. Zhulkovskii, Yu. M. Babenko 127-131
ПРО НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЇХ НЕДОЛІКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ДОДАТКУ ТАЙМ-МЕНЕДЖЕРА PDF
L. M. Bozhukha, D. V. Zinkovskiy 131-137
АНАЛІЗ ТА ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТЕКСТІВ PDF
L. V. Dranishnikov, O. A. Shkurko 137-142
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ОПОВІЩЕННЯ PDF
L. V. Dranishnikov, V. M. Denisenko, O. V. Neiwert 143-148
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ PDF
V. V. Zavgorodniy, K. M. Yalova 149-154
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРАМЕТРИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ PDF
V. S. Aksjonov, L. O. Olijnyk 155-158
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ АСПІРАНТУРИ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
K. V. Yashyna 158-164

Безпека життєдіяльності

ВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНОСТЬ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ PDF
V. A. Makhovsky, O. A. Kryukovskaya 197-203
АНАЛІЗ УМОВ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗНАПІРНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬ ПИЛ PDF
Ju. A. Gasilo, R. Ya. Romanjuk, P. P. Makarenko 204-208
ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ PDF
K. O. Levchuk, E. V. Kopil 208-214

Освіта

КОНЦЕПЦІЯ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНФОРМАТИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
I. K. Karimov 215-219
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ PDF
G. I. Karimov, S. V. Marchenko, O. S. Ityakin, N. Yu. Zhytkevich 219-224
ДЕТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ РІЗНОВИДІВ ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ НА ОСНОВІ ФАКТОРУ ПРИСКОРЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ МЕХАНІКИ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ PDF
V. G. Taran, S. V. Gubarev, A. O. Holubnycha 225-228

Хімічні технології. Біотехнології. Екологія

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ НИЗЬКОЯКІСНИХ ФОСФОРИТІВ У ФОСФАТНУ КИСЛОТУ PDF
L. P. Laricheva, M. D. Voloshin 165-169
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЗВАЖЕНИХ РЕЧОВИН З МІСЬКИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД МЕТОДОМ КОАГУЛЯЦІЇ PDF
A. V. Ivanchenko, D. O. Yelatontsev 169-173
КОМПЛЕКСНА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ХРОМО-НІКЕЛЕВИХ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ З ПОВЕРНЕННЯМ У СФЕРУ ВИРОБНИЦТВА КОМПОНЕНТІВ ВІДХОДІВ PDF
O. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, V. V. Kolomeets, V. P. Dmitrikov 174-178
ДОСЛІДЖЕННЯ СПРОЩЕНИХ МЕТОДІВ ФАРБУВАННЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛОДЕЇ ТА ЕПІТЕЛІЮ ЦИБУЛІ) PDF
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, A. E. Buliyov, S. P. Yakovlev, V. F. Dmitrienko 178-182
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ УТИЛІЗАЦІЙНИХ ЗАВОДІВ PDF
O. O. Troitska, K. V. Bielokon, Ye. A. Manidina, R. O. Bakardgiev 182-188
ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ ТЕРИТОРІЇ „ЧЕРЕМУШКИ” ТА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ У ГІС PDF
A. V. Galata, A. E. Drozdova 188-192
ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА КАМ΄ЯНСЬКЕ В РАМКАХ ПРИЙНЯТИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ PDF
S. S. Kabysh, M. D. Voloshin 192-196