ДО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ НАНЕСЕННЯ ГАРНІСАЖНОГО ПОКРИТТЯ НА ФУТЕРІВКУ

E. M. Sigarev, U. V. Bayduzh, I. V. Chernyatevich, D. A. Semyonova

Анотація


Наведено результати вимірювання товщини гарнісажного шару, що сформований шляхом роздування шлакової ванни на футерівці конвертера у різні періоди кампанії. Запропоновано методику розрахунку розташування та параметрів сопел фурми для роздування шлаку із забезпеченням заданого розподілу гарнісажу по висоті конвертера.


Ключові слова


конвертер; шлак; гарнісаж; інтерферометр; товщина; фурма

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисняк Р.В. Физико-технологические процессы взаимодействия газовых и газопорошковых струй со шлаковой ванной во время нанесения шлакового гарнисажа на футеровку кислородного конвертера / Р.В.Лисняк, И.С.Долгополов, Е.Н.Сигарев // Теория и практика металлургии. – 2012. – № 5/6. – С.41-45.

Суворов С.А. Динамика образования гарнисажного слоя на поверхности футеровки конвертера и ресурс его эксплуатации / Суворов С.А. // Огнеупоры и техническая керамика. – 2009. – № 7-8. – С.3-6.

Охотский В.Б. Гидродинамика набрызгивания шлака на футеровку конвертера / Охотский В.Б. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – №7. – С.89-91.

Протопопов Е.В. Математическая модель образования шлакового гарнисажа на поверхности футеровки и верхней фурмы конвертера при продувке шлакового расплава газовыми струями / Протопопов Е.В., Айзатулов Р.С., Чернятевич А.Г. // Известия Вузов. Черная металлургия. – 1997. – № 4. – С.14-17.

Сигарев Е.Н. Модернизация гарнисажной фурмы для ошлакования футеровки / Е.Н.Сигарев, Н.Н.Недбайло, Р.В.Борщевский // Збірник наукових праць Дніпродзержинського технічного університету: (технічні науки) - Дніпродзержинськ: ДДТУ – Вип.1(24). – 2014. – С.7-13.

Моделювання гідрогазодинамічних та теплофізичних параметрів нанесення шлакового гарнісажу і торкрет-покриття на футерівку конвертера / [А.Г.Чернятевич, С.Є.Самохвалов, Є.М.Сігарьов та ін.] // Теория и практика металлургии. – 2010. – № 1-2 (74-75). – С.82-89.

Rosler R.S., Stewart G.H. // J. Fluid. Mech. – 1968. – Vol. 31. Pt. 1. – P.163-174.

Labus T.L., Aydelott J.C. NASA tecnical note TN D-6368.1971 // NASA technical reports server. URL:http://ntrs.nasa.gov./search.jsp.

Гребенникова Н.М. Диагностика вязкости жидких шлаков / Гребенникова Н.М., Мордасов М.М. // Вестник ТГТУ. – 2005. – Т.11. – №1А. – С.81-87.

Сидоренко М.Ф. Теория и технология электроплавки стали / Сидоренко М.Ф. – М.: Металлургия, 1985. – 270с.

Подвысоцкий А.М. Критические условия разрушения капель газовым потоком / Подвысоцкий А.М., Дубровский В.В. // Физика аэродисперсных систем. – Одесса: «АстраханьПринт». – 1998. – Вып. 37. – С.32-38.
Copyright (c) 2020 E. M. Sigarev, U. V. Bayduzh, I. V. Chernyatevich, D. A. Semyonova

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389