МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ РЕКУПЕРАТОРА ПОДВІЙНОЇ ЦИРКУЛЯЦІЇ

Автор(и)

  • Н.В. Волянська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.13

Ключові слова:

рекуператор подвійної циркуляції; кільцевий канал; розрахунковий елемент; конвекція; випромінювання, теплопередача

Анотація

Утилізація теплоти відхідних продуктів згоряння теплових агрегатів є одним з найважливіших засобів економії паливно-енергетичних ресурсів та покращення екологічних показників роботи підприємства. Удосконалення конструкцій теплоутилізаційних пристроїв та підвищення їх енергоефективності шляхом покращення теплової роботи спирається передусім на розробку нових та удосконалення існуючих методик розрахунку теплообмінних апаратів. В цій статті на основі методу елементарних теплових балансів розроблено  математичну модель теплової роботи рекуператора подвійної циркуляції. Використання описаної математичної моделі теплової роботи рекуператора дає змогу аналізувати його конструкцію з точки зору енергоефективності, довговічності роботи, можливості зменшення теплових викидів в навколишнє середовище.

Посилання

Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассобмен. М.: Изд-во МЭИ, 2005. 550 с.

Драгоманов Б.Х. Долінський А.А., Міщенко А.В. та ін. Теплотехніка. Київ: ІНКОС, 2005. 504 с.

Розенгарт Ю.И. Теплообмен в трубчатых рекуператорах двойной циркуляции. Вопросы чёр-ной металлургии. Днепропетровск, Изд. Днепропетровского металлургического института, 1958. С. 85–94.

Щукин А.А. Промышленные печи и газовое хозяйство заводов. М.: Энергия, 1973. 224 с.

Тебеньков Б.П. Рекуператоры для промышленных печей. М.: Металлургия, 1975. 296 с.

Маковский В.А., Лаврентик И.И. Алгоритмы управления нагревательными печами. М.: Ме-таллургия, 1977. 184 с.

Китаев Б.И. Теплотехнические расчёты нагревательных печей М.: Металлургия, 1970. 528 с.

Cvetkov F.F., Grigor'ev B.A. Teplomassobmen. M.: Izd-vo MJeI, 2005. 550 p.

Dragomanov B.H., Dolіns'kij A.A., Mіshhenko A.V. ta іn. Teplotehnіka K.: ІNKOS, 2005. 504 p.

Rozengart Ju.I. Teploobmen v trubchatyh rekuperatorah dvojnoj cirkuljacii. Voprosy chjornoj metallurgii. Dnepropetrovsk, Izd. Dnepropetrovskogo metallurgicheskogo instituta, 1958. P. 85–94.

Shhukin A.A. Promyshlennye pechi i gazovoe hozjajstvo zavodov M.: Jenergija, 1973. 224 p.

Teben'kov B.P. Rekuperatory dlja promyshlennyh pechej. M.: Metallurgija, 1975. 296 p.

Makovskij V.A., Lavrentik I.I. Algoritmy upravlenija nagrevatel'nymi pechami. M.: Metallurgija, 1977. 184 p.

Kitaev B.I. Teplotehnicheskie raschjoty nagrevatel'nyh pechej. M.: Metallurgija, 1970. 528 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Теплоенергетика