ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ НАКОНЕЧНИКА ФУРМИ НА ПОКАЗНИКИ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ З ПОПЕРЕДНІМ ПІДІГРІВОМ МЕТАЛОБРУХТУ

Автор(и)

  • Є.М. Сігарьов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Ю.С. Лобанов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.А. Похвалітий Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.4

Ключові слова:

конвертер; фурма; наконечник; брухт; підігрів; сталь; кисень

Анотація

В роботі вирішена актуальна наукова задача, яка полягає в науковому обґрунтуванні напрямків удосконалення конструкції наконечника кисневої фурми зі встановленням зв’язку між конструктивними та технологічними параметрами останнього та показниками конвертерної плавки. Метою роботи є розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо методики розрахунку конструкції наконечника, раціональних дуттьових режимів попереднього підігріву металобрухту, продувки ванни та встановлення їх впливу на окисненість конвертерної ванни й шлаку та динаміку руйнування футерівки конвертера. Отримано залежності параметрів реакційної зони взаємодії кисневих струменів з конвертерною ванною при зміні кутів нахилу сопел та висоти розташування наконечника.

Посилання

Chernyatevich A. G., Sigarev E. N., Protopopov E. V., Sheremet V. A., Chernyatevich I. V. and Chubin K. I. Application of slag coating to the converter lining by means of moving gas-powder jets. Steel in Translation, 2011. Vol. 41, № 2. P. 94–98.

Chernyatevich A.G., Sigarev E.N., Chernyatevich I.V., Chubin K.I., Chubina E.A. New system for applying a slag coating to the converter lining. Steel in Translation, 2017. Vol. 47, № 6. P. 394–398.

Сигарев Е.Н. Технологические аспекты производства высококачественной стали / Металл и литье Украины. 2005. № 3–4. С. 93–95.

Чернятевич А.Г., Сигарев Е.Н., Чернятевич И.В. Новые разработки конструкций кислород-ных фурм и способов продувки ванны 160-т конвертеров ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» / Теория и практика металлургии. 2010. № 1–2 (74–75). C. 31–39.

Sigarev E.N. Power efficiency of intensive cast iron desulfurization in a ladle. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. № 2/1(74). P. 38–42. Retrieved from https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2015.40534

Protopopov E.V., Chernyatevich A.G., Feiler S.V., Sigarev E.N. Applying slag coatings to the converter lining. Steel in Translation, 2014. Vol. 44. № 6. P. 403–407.

Чернятевич А.Г., Сигарев Е.Н., Чубина Е.А., Руденко Р.Н. «Разработка дутьевого и шлакового режимов плавки для большегрузного конвертера». Збірник наукових праць Дніпродзержинського технічного університету: (технічні науки) – Дніпродзержинськ: ДДТУ вип. 1(26). 2015. С. 10–19.

Chernyatevich A. G., Sigarev E. N., Protopopov E. V., Sheremet V. A., Chernyatevich I. V. and Chubin K. I. Application of slag coating to the converter lining by means of moving gas-powder jets. Steel in Translation, 2011. Vol. 41, № 2. P. 94–98. [in Russian].

Chernyatevich A.G., Sigarev E.N., Chernyatevich I.V., Chubin K.I., Chubina E.A. New system for applying a slag coating to the converter lining. Steel in Translation, 2017, Vol. 47, № 6, P. 394–398. [in Russian].

Sigarev Ye.N. Tekhnologicheskiye aspekty proizvodstva vysokokachestvennoy stali / Metall i lit'ye Ukrainy. 2005. № 3–4. P. 93–95. [in Ukraine].

Chernyatevich A.G., Sigarev Ye.N., Chernyatevich I.V. Novyye razrabotki konstruktsiy kis-lorodnykh furm i sposobov produvki vanny 160-t konverterov OAO «ArselorMittal Krivoy Rog» / Teoriya i praktika metallurgii. 2010. № 1–2 (74–75). P. 31–39. [in Ukraine].

Sigarev E.N. Power efficiency of intensive cast iron desulfurization in a ladle. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. № 2/1(74). P. 38–42. Retrieved from https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2015.40534 [in Ukraine].

Protopopov E.V., Chernyatevich A.G., Feiler S.V., Sigarev E.N. Applying slag coatings to the converter lining. Steel in Translation, 2014, Vol. 44, №6, P. 403–407. [in Russian Federation]

Chernyatevych A.H., Syharev E.N., Chubyna E.A., Rudenko R.N. «Razrabotka dut’evoho y shla-kovoho rezhymov plavky dlya bol’shehruznoho konvertera». Zbirnyk naukovykh prats’ Dniprod-zerzhyns’koho tekhnichnoho universytetu: (tekhnichni nauky) – Dniprodzerzhyns’k: DDTU – vyp. 1(26). 2015. P. 10–19. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Металургія