ЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • А.О. Вовк Дніпровський державний технічний університет
  • К.О. Левчук Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.29

Ключові слова:

наукові дослідження, наукові школи, конкурентоздатність, міжнародні та національні рейтинги, якість підготовки

Анотація

У статті проаналізовано роль та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах, визначено основні задачі, функції науки та основні етапи розвитку наукового дослідження з урахуванням вимог розвитку сучасного суспільства.

Під дослідженням розуміємо пошук нових знань, систематичне розслідування з метою встановлення фактів або процес вивчення чого-небудь. Метою наукового дослідження є визначення конкретного об’єкту і всебічне, достовірне вивчення його структури, характеристики, зв’язків на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво з отриманням подальшого ефекту. Створення нових технічних засобів та підвищенням вимог для вже існуючих, виникнення нових методів вирішення технічних задач викликають необхідність перегляду методів вивчення і створення систематизації, яка дозволяє прискорити терміни впровадження нових технічних рішень у виробничий процес і зробити його більш ефективним, підвищити кваліфікаційний рівень фахівців.

Таким чином, функціонування та розвиток країн не можливі без наукових досліджень, платформою для яких є вищі навчальні заклади, а від наукових досліджень залежить зростання суспільного продукту. Наукові дослідження мають вагому значимість для розвитку усіх напрямків вищих начальних закладів: виховання фахівців з високою якістю підготовки, формування наукових шкіл, дають перспективи ефективного використання наукового потенціалу для розвитку самої науки, створення нових технологій та вдосконалення вже існуючих, сприяють заснуванню та поглибленню міжнародних наукових та освітніх відносин, сприяють розвитку міжнародної конкурентоспроможності, дають можливість винайти новітні технології.

Посилання

Гайко Г.І., Білецький В.С. Історія гірництва: підручник. Київ-Алчевськ: Києво-Могилянська академія, ДонДТУ : ЛАДО, 2013. 542 с.

Ступницький О.І. Науково-технічний прогрес: укр. дипломат. енциклопедія у 2-х т. Київ : Знання України, 2004. Т.2. 812 с.

Дослідження : великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. Бусел В.Т. Ірпінь : Перун, 2001. 1440 с.

Філософський енциклопедичний словник / голова ред. Шинкарук В. І. Київ : Аб-рис, 2002. 742 с.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 16 жовт. 2020 р. № 848-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 3, ст. 25.

Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. Київ : АБУ, 2002. 480 с.

Каламбет С.В., Іванов С.В, Півняк Ю.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Дніпропетровськ: Герда, 2015. 192 с.

Жук Л.В. Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Проблеми економіки та управління. 2017. № 873. С. 146-154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Професійна освіта