DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.34.2019.3

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ЦІННОСТІ ОКУСКОВАНИХ ВІДХОДІВ

E. M. Sigarev, V. P. Poletaev, A. O. Vovk, N. K. Sigarev

Анотація


Представлено результати критичного аналізу стандартних методик визначення засміченості окускованих залізовмісних відходів, що використовують у якості металодобавки у сталеплавильних процесах. Запропоновано удосконалену методику визначення вмісту шкідливих і нешкідливих домішок та металургійної цінності брикетів зі сталевої стружки на основі використання високотемпературних експериментів та застосування положень теорії металургійних процесів для обробки результатів. Наведено результати досліджень та розрахунків з визначення забрудненості навісок брикетів із стружки з відмінним хімічним складом. Запропоновано інтегральний показник забрудненості брикетів, який включає усі типи засмічень. Показано, що без отримання достовірних даних щодо втрат маси брикетів з леткими складовими, кількості та хімічного складу неметалевих включень, а також металу, отриманого при розплавленні брикетів, визначення металургійної цінності такого виду металодобавки є складним завданням.

Ключові слова


брикет; сталева стружка; відходи; металодобавка; аргон; високотемпературний експеримент; металургійна цінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Промышленное освоение ресурсосберегающей технологии производства конверторной стали с использованием окалиносодержащих брикетов / А.Г.Величко и др. Теория и практика металлургии, 2004. №5. С.83-86.

Анализ потенциальных направлений промышленной переработки стружки черных металлов в Республике Беларусь / В.И.Тимошпольский и др. Литье и металлургия, 2006. №2. С.23-26.

Стеблов А.Б., Герман М.Л. Переработка стружки черных металлов. Рынок вторичных металлов, 2007. № 1/39. С.46-49.

Терлецкий С.В. О некоторых проблемах переработки стружки в современных дуговых сталеплавильных печах. Литье и металлургия, 2005. № 3. С.76-78.

Охотский В.Б. Модели металлургических систем. Днепропетровск: Системные технологии, 2006. 287с.

Охотский В.Б. Физико-химическая механика сталеплавильных процессов. М.: Металлургия, 1993. 152с.

Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов. К.: Вища школа, 1979. 277с.

Оценка качества брикетов из стальной стружки, производимых ООО «Промбрикет» / С.Н.Петрушов и др. Сб. науч. тр. Донбасс. гос. техн. ун-та. Алчевск, 2006. Вып. 22. С.96-101.

ГОСТ 25281–82 (СТ СЭВ 2287–80). Металлургия порошковая. Метод определения плотности формовок. [Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 мая 1982 г. №2156 срок действия установлен с 01.01.1983 г. до 01.01.1988 г.]. Издание официальное. М.: Изд-во стандартов, 1982.
Copyright (c) 2020 E. M. Sigarev, V. P. Poletaev, A. O. Vovk, N. K. Sigarev

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389