МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

O. L. Derets, O. V. Sadovoy, S. O. Derets

Анотація


Запропоновано раціональну структуру та методику розрахунку параметрів математичних моделей, що забезпечують комп’ютерні дослідження електричних кіл у перехідних процесах. Результати базуються на аналізі диференційних рівнянь кіл другого порядку.


Ключові слова


перехідні процеси; електричне коло; математична модель; диференційні рівняння

Повний текст:

PDF

Посилання


Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: учебник для вузов / Бессонов Л.А. – М.: Высшая школа, 1984. – 559с.

Моделювання електромеханічних систем: підруч. / [Чорний О.П., Луговой А.В., Родькін Д.Й. та ін.]. – Кременчук, 2001. – 376с.
Copyright (c) 2020 O. L. Derets, O. V. Sadovoy, S. O. Derets

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389