ВПЛИВ РОЗВИНЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ТЕПЛООБМІНУ НА ГЕОМЕТРИЧНІ РОЗМІРИ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Автор(и)

  • Клімов Р.О. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7061-7028
  • Крюковська О.А. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3554-7204
  • Луста Д.О. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.43.2023.16

Ключові слова:

теплообмінник, поверхня, труба, оребрення, об’єм, фактор

Анотація

Однією з основних характеристик теплообмінних апаратів є об’єм, займаний ними. Найчастіше виникають обмеження по займаному об’єму апарату, або по різним геометричним його розмірам, що викликане компонуванням обладнання, або споживчих об’єктів.

Метою роботи є визначення впливу коефіцієнту оребрення, несучого діаметру оребрення трубки та довжини однієї оребреної трубки, як основних факторів на геометричний об’єм теплообмінника. Розроблена методика дозволяє проаналізувати вплив основних параметрів на знаходження мінімальної величини геометричного об’єму теплообмінника при заздалегідь заданому значенні одного з параметрів.

Посилання

Клімов Р.О. Теплоенергетичні системи промислових підприємств. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 200 с.

Клімов Р.О. Оптимізація конструктивного виконання теплообмінних апаратів. Збірник нау-кових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2020. 1(36). С.88–93.

Клімов Р.О., Луста Є.О. Багатофакторні моделі проектування теплообмінників. Збірник нау-кових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2020. 2(37). С.49–54.

Клімов Р.О., Анісімов Д.О. Розвинені поверхні як фактор оптимізації конструкції теплооб-мінників. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (тех-нічні науки). 2023. 1(42). С.140-146.

Нечаєв В.П., Берідзе Т.М., Кононенко В.В. Теорія планування експерименту. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 232 с.

Klіmov, R.O. (2013). Teploenergetichnі sistemi promislovikh pіdpriemstv [Heat and power sys-tems and industrial enterprises]. Dnіprodzerzhinsk: DDTU [in Ukraine].

Klimov, R.O. (2020). Optimizatsiya konstruktivnogo vypolneniya teploobmennykh apparatov [Optimization of the design of heat exchangers]. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 1(36), 88–93 [in Ukraine].

Klimov, R.O., & Lusta, E.O. (2020). Mnogofaktornyye modeli proyektirovaniya teploobmenni-kov [Multi-factor heat exchanger design models]. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 2(37), 49–54 [in Ukraine].

Klimov, R.O., & Anisimov, D.O. (2023). Rozvyneni poverkhni yak faktor optymizatsiyi kon-struktsiyi teploobminnykiv [Developed surfaces as a factor for optimizing the design of heat ex-changers]. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 1(42), 140–146 [in Ukraine].

Nechaev,V.P., Beridze, T.M., & Kononenko, V.V. (2005) Teoriya planuvannya eksperymentu [Theory of experiment planning]. K.: Condor [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Номер

Розділ

Теплоенергетика