ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИЩИХ ГАРМОНІК НА НАДІЙНІСТЬ КАБЕЛЬНИХ МЕ-РЕЖ

Автор(и)

  • Хмельницький Є.Д. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, United States https://orcid.org/0000-0002-8605-4960
  • Шрамко Ю.Ю. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8141-260X
  • Роєнко Ю.С. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9408-2171
  • Рафієв Гусейн Іслам огли Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.43.2023.8

Ключові слова:

високовольтні кабелі, анормальні гармоніки, величина tg, струми витоку, коефіцієнт несинусоїдальності напруги

Анотація

Дане дослідження присвячене аналізу роботи кабельної мережі промислового підприємства напругою 10 кВ. особливістю даного вузла електроживлення є потужний вентильний електропривод постійного струму для прокатного виробництва. На принциповій схемі вузла електроживлення вказана підстанція  глибокого вводу ПГВ-5 та цехові підстанції ПС-4, ПС-5 і ПС–3; загальна довжина кабелів 10 кВ становить більше 20 км. Аналізуючи проблему надійності кабельних мереж необхідно значну увагу приділити динаміці струмів витоку, яка тісно пов’язана з величиною tgd ізоляції кабелю. Дослідження показали, що величина функції діелектричних втрат залежить від величини коефіцієнта несинусоїдальності напруги.

Посилання

Хмельницький Є.Д., Клюєв О.В. Визначення ефективності фільтрів вищих гармонік

у мережі 10 кВ металургійного комбінату. Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки). Кам'янське, 2017. № 1(30). С. 104–111.

Вищі гармоніки у розподільчій мережі 10 кВ металургійних комбінатів і питання оптимізації роботи силових резонансних фільтрів. Садовой О.В., Хмельницький Є.Д., Клюєв О.В. Кре-менчук, 2009.

Садовой А.В., Хмельницкий Е. Д. и др. Отчет о НИР «Исследование влияния высших гар-моник при работе тиристорных преобразователей на качество электроэнергии и разработка методов и технических решений для их подавления» (заключительный). Днепродзержинск, ДГТУ, 2009. 78 с.

Шкрабець Ф.П. Електропостачання: навч. посіб. / Ф.П.Шкрабець; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2015. 540 с.

Jasichi Z. Wplyw dobowych wahan napiecia w sieci I vyzszych harmjnicznych na starzenie sie kondensatorow. “Enegetyka”, 1986, v. 20, №3, p. 15–19.

Hmelnickij Ye.D. & Klyuyev O.V. (2017) Viznachennya efektivnosti filtriv vishih garmonik u merezhi 10 kV metalurgijnogo kombinatu [Determination of the efficiency of filters of higher harmonics in the 10 kV network of the metallurgical plant]. Zbirnik naukovih prac DDTU (tehnichni nauki) Kam'yanske, 2017. P. 104–111 [in Ukrainian].

Sadovoj O.V. & Hmelnickij Ye.D. & Klyuyev O.V. (2009) Vishi garmoniki u rozpodilnij merezhi 10 kV metalurgijnogo kombinatu i pitannya optimizaciyi roboti silovih rezonansnih filtriv [Higher harmonics in the 10 kV distribution network of the metallurgical plant and the issue of optimizing the operation of power resonance filters]. Naukovi praci KrNU. Kremenchuk, 2009. P. 45–53. [in Ukrainian].

Sadovoj O.V. & Hmelnickij Ye.D. et al. (2009) Otchet o NIR “Issledovanie vliyaniya vyisshih garmonik pri rabote tiristornyih preobrazovateley na kachestvo elektroenergii i razrabotka metodov i tehnicheskih resheniy dlya ih podavleniya” [Study of the influence of higher harmonics during the operation of thyristor converters on the quality of electricity and the development of methods and technical solutions for their suppression] (zaklyuchitelnyiy). Dneprodzerzhinsk, DGTU, 2009. 78 p. [in Ukrainian].

Zhezhelenko Shkrabets F.P. (2015) Elektropostachannia [Electricity supply]: navch. posib. / F.P.Shkrabets; M-vo osvity i nau-ky Ukrainy, Nats. hirn. un-t. D.: NHU. 540 p.

Jasichi Z. Wplyw dobowych wahan napiecia w sieci I vyzszych harmjnicznych na starzenie sie kondensatorow. “Enegetyka”, 1986, v. 20, №3, p. 15-19. [in Poland].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка