РОЗВИНЕНІ ПОВЕРХНІ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Автор(и)

  • Р.О. Клімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7061-7028
  • Д.О. Анісімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.17

Ключові слова:

підігрівач, оребрена поверхня, труба, довжина, фактор

Анотація

Оптимізація геометричних параметрів теплообмінних апаратів може проводитись за багатьма параметрами. Одними з найважливіших є геометричні розміри. Розробка оптимізованої конструкції теплообмінника за допомогою методів планування експерименту є актуальною задачею. Це дозволяє мінімізувати витрати матеріалів на виготовлення апаратів та
найбільш ефективно передавати теплоту.

Метою роботи є визначення впливу таких факторів як довжина однієї оребреної трубки, несучий діаметр оребрення трубки та коефіцієнт оребрення на оптимальне конструктивне виконання підігрівача стисненого повітря за показником мінімальної довжини трубної
системи.

За допомогою розробленої методики можна в достатньо простій постановці проаналізувати значення довжини трубчастої системи теплообмінника при різних поєднаннях наведених факторів та оптимізувати його конструкцію.

 

Посилання

Клімов Р.О. Теплоенергетичні системи промислових підприємств. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 200 с.

Клімов Р.О. Оптимізація конструктивного виконання теплообмінних апаратів. Збірник нау-кових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2020. 1(36). С.88–93.

Клімов Р.О., Луста Є.О. Багатофакторні моделі проектування теплообмінників. Збірник нау-кових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2020. 2(37). С.49–54.

Маньковский О.Н. Теплообменная аппаратура химических производств. Л.: Химия, 1976. 368 с.

Кунтыш В.Б. Тепловой и аэродинамический расчеты оребренных теплообменников воздуш-ного охлаждения. СПб.: Энергоатомиздат, 1992. 280 с.

Хартман К. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. М.: Мир, 1977. 552 с.

Klіmov, R.O. (2013). Teploenergetichnі sistemi promislovikh pіdpriemstv [Heat and power sys-tems and industrial enterprises]. Dnіprodzerzhinsk: DDTU [in Ukraine].

Klimov, R.O. (2020). Optimizatsiya konstruktivnogo vypolneniya teploobmennykh apparatov [Optimization of the design of heat exchangers]. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 1(36), P. 88–93 [in Ukraine].

Klimov, R.O., & Lusta, E.O. (2020). Mnogofaktornyye modeli proyektirovaniya teploobmenni-kov [Multi-factor heat exchanger design models]. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 2(37), P. 49–54 [in Ukraine].

Mankovsky, O.N. (1976). Teploobmennaya apparatura khimicheskikh proizvodstv [Heat exchange equipment for chemical industries]. L.: Khimiya [in Russian].

Kuntysh, V.B. (1992). Teplovoy i aerodinamicheskiy raschety orebrennykh teploobmennikov voz-dushnogo ohlazhdeniya [Thermal and aerodynamic calculations of air-cooled finned heat ex-changers]. Spb.: Energoatomizdat [in Russian].

Hartman, K. (1977). Planirovaniye eksperimenta v issledovanii tekhnologicheskikh protsessov [Planning an experiment in the study of technological processes]. M.: Mir [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Теплоенергетика