ОТРИМАННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ТЕПЛОФІЗИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Автор(и)

  • І.Є. Соколовська Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5014-0501
  • В.С. Мись

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.16

Ключові слова:

пористі тіла, теплоізоляційний матеріал, властивості, спосіб отримання, результати експерименту

Анотація

У статті наводяться експериментальні дані, на підставі яких вивчено вплив різних чинників на міцнісні та теплофізичні характеристики пористих теплоізоляційних матеріалів.

Виконані лабораторні дослідження запропонованого у роботі матеріалу дозволяють підібрати потрібні температурні режими термообробки. Таким чином, завданням подальших досліджень є вибір методу організації ефективного тепломасообміну, моделювання цих процесів, експериментальна апробація отриманих даних та створення методу визначення основних технологічних та конструктивних параметрів способу отримання нового матеріалу.

Виконані експериментальні дослідження дозволили визначити умови реалізації нових технологій одержання пористих матеріалів із можливістю прогнозного визначення їх властивостей.

Посилання

Чураев Н.В. Физикохимия процессов массопереноса в пористых телах. М.: Химия, 1990. 272 с.

Хейфец Л.И., Неймарк А.В. Многофазные процессы в пористых средах. М.: Химия, 1982. 320 с.

Сировинна суміш пористого заповнювача для бетону та спосіб його одержання: пат. 3802 Україна: C04B14/00, C04B20/04, C04B22/06. заявл. 20.10.1992; опубл. 27.12.1994, Бюл. №15. 6 c.

Сировинна суміш для пористого теплоізоляційного матеріалу і спосіб його одержання: пат. 85285 Україна: С04В14/00, С04В14/04, С04В14/06, С04В14/10, С04В14/26. № u200703901; заявл. 10.04.2007; опубл. 12.01.2009, Бюл. №1. 8 c.

Платунов Е.С. Теплофизические измерения в монотонном режиме. Л.: Энергия, 1973. 143 с.

Churayev N.V. (1990). Fizikokhimiya protsessov massoperenosa v poristykh telakh. [Physico-chemistry of mass transfer processes in porous bodies]. M.: Chemistry, 272 p. [in Russian].

Kheyfets L.I. & Neymark A.V. (1982). Mnogofaznyye protsessy v poristykh sredakh [Multiphase processes in porous media]. M.: Chemistry, 320 p. [in Russian].

Syrovynna sumish porystoho zapovnyuvacha dlya betonu ta sposib yoho oderzhannya [Raw material mixture of porous aggregate for concrete and method of its preparation]. (1994). Ukrainian patent, no. 3802.

Syrovynna sumish dlya porystoho teploizolyatsiynoho materialu i sposib yoho oderzhannya [Raw material mixture for porous heat-insulating material and method of its preparation]. (2009). Ukrainian patent, no. 85285.

Platunov Ye.S. (1973). Teplofizicheskiye izmereniya v monotonnom rezhime. [Thermophysical measurements in the monotonous mode]. L.: Energy, 143p. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Теплоенергетика