ВИЗНАЧЕННЯ АНОРМАЛЬНИХ ГАРМОНІК І ГАРМОНІЙНОГО СКЛАДУ КОЕФІЦІЄНТІВ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОСТІ У МЕРЕЖІ 10 кВ ІЗ ВЕНТИЛЬНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.15

Ключові слова:

вентильний електропривод, канонічні гармоніки, анормальні гармоніки, гармонійний склад коефіцієнтів несинусоїдальності

Анотація

Дане дослідження присвячене аналізу роботи вузла електроживлення з потужним вентильним електроприводом постійного струму, що живиться від керованих шестифазних перетворювачів. Вимірювання показали незначний рівень канонічних гармонік (до 1,5 %), у той час як гармоніки ν = 21—39 перевищували 2,5—3,5 %. Таку ситуацію можна пояснити наявністю анормальних гармонік високого порядку, коли асиметрія імпульсів відкриття тиристорів перетворювачів перевищує 3 ел. град. Аналіз коефіцієнтів несиносоїдальності як випадкового процесу та його розкладання у ряд Фур’є дозволило визначити гармонійний склад коефіцієнтів несинусоїдальності струму і напруги.

Посилання

Хмельницький Є. Д., Клюєв О. В. Визначення ефективності фільтрів вищих гармонік

у мережі 10 кВ металургійного комбінату. Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки). Кам'янське, 2017. С. 104–111.

Садовой О. В., Хмельницький Є. Д., Клюєв О. В. Вищі гармоніки у розподільній мережі 10 кВ металургійного комбінату і питання оптимізації роботи силових резонансних фільтрів. Наукові праці КрНУ. Кременчук. 2009. C. 45–53.

Хмельницкий Е. Д., Клюев А. В. Исследование нестационарных случайных процессов в электроснабжении. Наукові праці КрНУ. Кременчук. 2005. №3 (32). С. 144–151.

Жежеленко И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий : 6–е изд., перераб. и доп. Москва: Энергоатомиздат, 2010. 375 с.

Hmelnickij Ye. D. & Klyuyev O. V. (2017) Viznachennya efektivnosti filtriv vishih garmonik u merezhi 10 kV metalurgijnogo kombinatu [Determination of the efficiency of filters of higher harmonics in the 10 kV network of the metallurgical plant]. Zbirnik naukovih prac DDTU (teh-nichni nauki) Kam'yanske, 2017. S. 104–111. [in Ukrainian].

Sadovoj O. V. & Hmelnickij Ye. D. & Klyuyev O. V. (2009) Vishi garmoniki u rozpodilnij me-rezhi 10 kV metalurgijnogo kombinatu i pitannya optimizaciyi roboti silovih rezonansnih filtriv [Higher harmonics in the 10 kV distribution network of the metallurgical plant and the issue of optimizing the operation of power resonance filters]. Naukovi praci KrNU. Kremenchuk. 2009.S. 45-53. [in Ukrainian].

Hmelnickij E. D. & Klyuev A. V. (2005) Issledovanie nestacionarnyh sluchajnyh processov v elektrosnabzhenii [Research of non-stationary random processes in power supply]. Naukovi praci KrNU. Kremenchuk. 2005. №3 (32). S. 144–151. [in Russian].

Zhezhelenko I. V. (2010) Vysshie garmoniki v sistemah elektrosnabzheniya prompredpriyatij [Higher harmonics in power supply systems of industrial enterprises]: 6–e izd., pererab. i dop. Moskva: Energoatomizdat, 2010. 375 s. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка