ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НЕСИМЕТРИЧНИХ ЗБУДЖУВАЧІВ СИНХРОННИХ МАШИН В РЕЖИМАХ ФОРСУВАННЯ НАПРУГИ

Автор(и)

  • О.В. Клюєв Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4542-3317
  • В.Б. Нізімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4580-5262
  • Д.В. Чугунов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine
  • Д.І. Патинка Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.42.2023.9

Ключові слова:

синхронна машина, несиметричний збуджував, примусова комутація

Анотація

У роботі розв’язана актуальна наукова задача, яка полягає в розробці і теоретичних та експериментальних дослідженнях пристроїв для покращення енергетичних показників несиметричних збуджувачів синхронних машин. Метою роботи є покращення енергетичних показників шляхом зменшення споживання реактивної потужності та амплітуд гармонійних складових. Наведена принципова схема збуджувача з примусовою ємнісною комутацією тиристорів. Для дослідження гармонійного складу використовується експериментально отримані залежності форсованої напруги збудження, які розкладаються у ряд Фур’є. Наведені амплітудні спектри напруги збудження при природній та примусовій комутації тиристорів. Проведеними експериментами доведена доцільність використання розробленого збуджувача з примусовою ємнісною комутацією.

Посилання

Баев А.В., Волков Ю.К., Долинин В.П., Корнеев В.Я. Вентильные преобразователи с кон-денсаторами в силовых цепях. М.: Энергия, 1969. 236 с.

Кашкалов В.И., Половинкин Б.И. Улучшение энергетических показателей управляемых вентилей. К.: Техника, 1988. 159 с.

Низимов В.Б., Колычев С.В., Розумный П.С. Влияние принудительной емкостной коммута-ции на энергетические показатели мостовых возбудителей. Электротехника,1990. №4. С. 4–9.

Нізімов В. Б., Клюєв О.В. Вплив вузлів примусової ємнісної комутації на гармоній-ний склад напруги збудження несиметричних мостових збуджувачів синхронних генераторів. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Кам’янське, 2020. Вип. 1(36). С. 72–77.

Baev A.V. & Volkov Yu.K. & Dolinin V.P. & Korneev V.Ya. (1969) Ventilnye preobrazovateli s kondensatorami v silovyh cepyah [Valve converters with capacitors in power circuits]. Moscov. Energiya. 236 p. [in Russian].

Kashkalov V.I. & Polovinkin B.I. (1988) Uluchshenie energeticheskih pokazatelej upravlyaemyh ventilej [Improving the energy performance of controlled valves]. Kiev. Tehnika. 159 p. [in Rus-sian].

Nizimov V.B. & Kolychev S.V. & Rozumnyj P.S. (1990) Vliyanie prinuditelnoj emkostnoj kom-mutacii na energeticheskie pokazateli mostovyh vozbuditelej [Influence of forced capacitive switching on the energy performance of bridge exciters]. Elektrotehnika, №4. P. 4–9. [in Rus-sian].

Nizimov V. B. & Klyuyev O.V. (2020) Vpliv vuzliv primusovoyi yemnisnoyi komutaciyi na gar-monijnij sklad naprugi zbudzhennya nesimetrichnih mostovih zbudzhuvachiv sinhronnih genera-toriv [The influence of forced capacitive switching nodes on the harmonic composition of the exci-tation voltage of asymmetric bridge exciters of synchronous generators]. Zbirnik naukovih prac Dniprovskogo derzhavnogo tehnichnogo universitetu (tehnichni nauki). Kam’yanske, Vip. 1(36). P. 72–77. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка