ДО ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ТА ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЧАСТИНКИ В ПОТОЦІ ТЕПЛОНОСІЯ

Автор(и)

  • І.Є. Соколовська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Р.О. Клімов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.С. Морозовська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.18

Ключові слова:

моделювання руху, вихровий апарат, частинка матеріалу, модель, результати експерименту

Анотація

В статті наводяться експериментальні дані, на підставі яких створена математична модель руху частинок у вихровому шарі при термообробці з урахуванням зміни їх розмірів. В роботі визначено особливості руху часток у вихровому апараті. Також отримана залежність, що дозволяє управляти тривалістю термічної обробки. Отримані в роботі математичні моделі можуть використовуватись в методиках розрахунків та проектування вихрових тепломасообмінних пристроїв.

Приведені в роботі рівняння відображають особливості термообробки частинок у вихровому апараті з врахуванням змінних їх розмірів та можуть доповнити існуючі методи проектування таких установок.

Посилання

Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд. 8-е, перераб. М.: Наука. 1971. 784 с.

Бай Ши-и, Турбулентное течение жидкостей и газов. М.: Изд. иностр. лит. 1962. 344 с.

Клячко Л.С. Уравнения движения пылевых частиц в пылеприёмных устройствах. Отопле-ние и вентиляция. 1934. №4. С. 27–29.

Kasatkin, A.G. (1971). Osnovnyye protsessy i apparaty khimicheskoy tekhnologii. [Basic processes and apparatuses of chemical technology] . Izd. 8-ye, pererab. M .: Nauka [in Russian].

Bay Shi-i, (1962). Turbulentnoye techeniye zhidkostey i gazov. [Turbulent flow of liquids and gases]. M.: Izd. inostr. lit. [in Russian].

Klyachko L.S. (1934). Uravneniya dvizheniya pylevykh chastits v pylepriyomnykh ustroystvakh. [Equations of motion of dust particles in dust receiving devices]. Otopleniye i ventilyatsiya.4.

–29. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Теплоенергетика