ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАЛЬНИКІВ ЧАСТКОВОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ЗМІШУВАННЯ НА КАМЕРНИХ ТЕРМІЧНИХ РЕЦИРКУЛЯЦІЙНИХ ПЕЧАХ

Автор(и)

  • А.О. Чейлитко Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Ukraine
  • С.В. Башлій Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Ukraine
  • C.Є. Чижов Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.17

Ключові слова:

термообробка, пальниковий пристрій, надійність і стабільність факела, імпульсний спосіб опалювання, температурний режим

Анотація

Розглянуто досвід промислового впровадження пальників часткового попереднього змішення на камерних термічних рециркуляційних печах ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. Кузьміна». Проаналізовані експериментальні дослідження теплової роботи печей, обладнаних запропонованими пальниками. Показана технічна можливість і економічна ефективність реалізації сучасного імпульсного способу опалювання при модернізації опалювальних систем всіх печей цеху.

Посилання

Cheilytko, A., Yerofieieva, A. (2021) Increasing the uniformity of metal heating in chamber fur-naces by influence of the electric field. Environmental Innovations: Advances in Engineering, Technology and Management: EIAETM Conference. Volume 8, No. 2, P.87-94 http://procedia-esem.eu/pdf/issues/2021/no1/11_01.11.Yerofeeva_21.pdf

Зінченко В. Ю., Іванов В. І., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. До оптимізації управління теп-ловою роботою полуменевих термічних печей камерного типу під час нагрівання масивних зливків. Математичне моделювання. 2018. №1 (38)), С. 88–94.

Zinchenko, V., Ivanov, V., Kayukov, Y., Rumyancev, V. Розробка алгоритму управління теп-ловою роботою термічних печей камерного типу. Scientific Journal" Metallurgy". 2021. №1, С.67–73.

Ревун М. П., Гранковський В. І., Байбуз А. Н. і ін. Інтенсифікація роботи нагрівальних пе-чей. К. : Техніка, 1987. 135 с.

Ревун М. П., Чепрасов А. І., Башлій С. В., Андрієнко А. Н., Бройде Л. Л. і ін. Сталь. 1996. №2. С. 53–55.

Ревун М. П., Чепрасов А. І., Башлій С. В. і ін. Пристрій пальника. Патент РФ № 2021558, 1994.

Ревун М. П., Башлій С. В., Чепрасов А. І., Барішенко Е. Н. і ін. Пристрій пальника. Деклара-ційний патент України № 70600А, 2004.

Ревун М. П., Башлій С. В., Чепрасов О. І., Барішенко О. Н., Лютий О. В. Енергозберігаючі технології нагріву високолегованих та спеціальних сталей. 2011. Запоріжжя : ЗДІА,. 184 с.

Adoniev E.A. Compositional method of geometric modeling: essence, features and prospects for application. Modern problems of modeling: coll. Science. works / MDPU them. B. Khmelnytsky; Goal. ed. count A.V. You will find. Melitopol: Moscow State Pedagogical University Publishing House. B. Khmelnytsky, 2017. Issue. 8. P. 3–14.

Cheilytko, A., Yerofieieva, A. (2021). Increasing the uniformity of metal heating in chamber furnaces by influence of the electric field. Environmental Innovations: Advances in Engineering, Technology and Management: EIAETM Conference. Volume 8, No. 2, P.87–94 [in Ukraine] http://procedia-esem.eu/pdf/issues/2021/no1/11_01.11.Yerofeeva_21.pdf

Zinchenko, V., Ivanov, V., Cheprasov, A., Kayukov, Y. (2018). To optimize the control of thermal work of flame thermal furnaces of chamber type during heating of massive ingots. Scientific Journal "Mathematical modeling”. No. 38, P.88–94 [in Ukraine].

Zinchenko, V., Ivanov, V., Kayukov, Y., Rumyancev, V. (2021). Development of an algorithm for controlling the thermal operation of chamber-type thermal furnaces. Scientific Journal "Metallurgy", No. 1, P.67–73 [in Ukraine].

Revun, M., Grankovsky, V., Baibuz, А. (1987). Intensification of heating furnaces. К. : Machinery [in Ukraine].

Revun, M., Cheprasov, A., Bashliy, S., Andrienko, А., Broide, L. (1996). Scientific Journal "Steel". No. 2, P.53–55 [in Ukraine].

Revun, M., Cheprasov, A., Bashliy, S. (1994). Burner device. Patent № 2021558 [in Russian].

Revun, M., Bashliy, S., Cheprasov, A., Barishenko, Е. (2004). Burner device. Declarative patent of Ukraine № 70600А [in Ukraine].

Revun, M., Bashliy, S., Cheprasov, A., Barishenko, Е., Лютий О. В. (2011). Energy-saving heating technologies for high-alloy and special steels. Zaporizhzhia : ZSEA [in Ukraine].

Adoniev, E. (2017) Compositional method of geometric modeling: essence, features and pros-pects for application. Modern problems of modeling: coll. Science. works / MDPU them. B. Khmelnytsky; Goal. ed. count A.V. You will find. Melitopol : Moscow State Pedagogical Uni-versity Publishing House. B. Khmelnytsky. Issue. 8. P. 3–14 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Теплоенергетика