ДО ПИТАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВУЗЛА НАВАНТАЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Є.Д. Хмельницький Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.В. Клюєв Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Ю.Ю. Шрамко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • К.Р. Дехтяр Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.40.2022.12

Ключові слова:

джерело, реактивна потужність, коефіцієнт потужності, батарея статичних конденсаторів

Анотація

У даній статті розв’язується практична задача по компенсації  реактивної потужності (РП) вузла навантаження цеха хімвиробництва. Проведено огляд нормативно правової бази розрахунків за перетоки реактивної потужності, проаналізовано доцільність регулювання реактивної потужності з метою зменшення втрат активної складової потужності. Запропоновані методи та засоби регулювання реактивною потужністю та їх місця встановлення, проаналізовано з точки зору техніко-економічної доцільності запропоновані дії.

Посилання

Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018, № 87.

Карпов Ф. Ф. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях. М. : Энергия, 1975. 184 с.

Демов О. Д. Планування електроспоживання промислових підприємств та управління ним : монографія. Вінниця : Універсум–Вінниця, 2001. 104 с.

Ковалев Н. И. Выбор компенсирующих устройств при проектировании электрических сетей. М. : Энергоатомиздат, 1990. 170 с.

Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии М.: Изд-во ЭНАС, 2009. 447 с.

Metodyka obchyslennya platy za peretikannya reaktyvnoyi elektroenerhiyi (02.06.2018, № 87). [Methods of calculating the fee for the flow of reactive electricity]. Kyiv: Order of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine [in Ukrainian].

Karpov, F.F. (1975) Kompensatsyya reaktyvnoy moshchnosty v raspredelytelʹnykh setyakh [Compensation of reactive power in distribution networks]. Moscow: Energy. [in Russian].

Demov, O.D. (2001). Planuvannya elektrospozhyvannya promyslovykh pidpryyemstv ta upravlinnya nym. [Planning of electrical consumption of industrial enterprises and their management]. Vinnytsia: Universum-Vinnytsia. [in Ukrainian].

Kovalev, N.I. (1990) Vybor kompensyruyushchykh ustroystv pry proektyrovanyy élektrycheskykh setey [The choice of compensating devices in the design of electrical networks]. Moscow: Energoatomizdat. [in Russian].

Zhelezko, Yu.S. Potery élektroénerhyy. Reaktyvnaya moshchnost.. Kachestvo élektroénerhyy [Electricity losses. Reactive power. Quality of electricity]. Moscow: Izd-vo ENAS. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка. Електроніка