ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Автор(и)

  • Р.О. Клімов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.С. Морозовська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.39.2021.11

Ключові слова:

теплопостачання, опалення, котел, енергія, тепловий насос

Анотація

В роботі вирішується питання використання комбінованих систем теплопостачання, які базуються на використанні в якості палива первинного органічного та відновлювальних джерел енергії. Розроблена методика розрахунку сумісної роботи сонячних колекторів, теплових насосів та котлів. За даною методикою можна визначити для різних режимів роботи оптимальні параметри системи теплопостачання, при яких буде забезпечене мінімальне споживання органічного палива.

Посилання

Клімов Р.О. Теплоенергетичні системи промислових підприємств. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 200 с.

Клімов Р.О., Кузора Р.А. Моделювання роботи комбінованих джерел енергії для систем теплопостачання. Наукова Україна. Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. С. 400 – 403.

Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. М.: Издательство Машинострое-ние-1, 2006. 256 с.

Городов Р.В., Губин В.Е., Матвеев А.С. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2009. 294 с.

Бекман У.А., Клейн С., Даффи Дж. Расчет систем солнечного теплоснабжения. М.: Энергоиздат, 1982. 79 с.

Klіmov, R.O. (2013). Teploenergetichnі sistemi promislovikh pіdpriemstv [Heat and power systems and industrial enterprises]. Dnіprodzerzhinsk: DDTU [in Ukraine].

Klimov, R.O., & Kuzora, R.A. (2019). Modelyuvannya roboti kombínovanikh dzherel yenergii dlya sistem teplopostachannya [Simulation of combined energy sources for heating systems ]. Naukova Ukraí̈na. Dnípro: TOV «Aktsent PP», 400 – 403 [in Ukraine].

Fokin, V.M. (2006). Osnovy energosberezheniya i energoaudita [Fundamentals of energy saving and energy audit]. M.: Izdatel'stvo Mashinostroyeniye-1 [in Russian].

Gorodov, R.V., Gubin, V.Ye., & Matveyev, A.S. (2009). Netraditsionnyye i vozobnovlyayemyye istochniki energii [Non-traditional and renewable energy sources]. Tomsk: Izd-vo TPU [in Russian].

Bekman, U.A., Kleyn, S., & Daffi Dzh. (1982). Raschet sistem solnechnogo teplosnabzheniya [Calculation of solar heat supply systems]. M.: Energoizdat [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Теплоенергетика