ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ХВИЛЬ ТА СПЛЕСКІВ НА ПОВЕРХНІ КОВШОВОЇ ВАННИ

Автор(и)

  • Є.М. Сігарьов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Г.Ю. Крячко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.В. Довженко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Ю.С. Лобанов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.А. Похвалітий Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.39.2021.1

Ключові слова:

фурма, ківш, бурун, газ, металевий розплав, шлак

Анотація

В роботі вирішена актуальна наукова задача, яка полягає в науковому обгрунтуванні доцільності використання нових способів продувки ковшової ванни при введенні реагентів крізь заглибні фурми зі встановленням особливостей формування зони хвиль та сплесків, які призводять до втрат металу та погіршення техніко-економічних показників процесу. Метою роботи є дослідження впливу витрат газу-носію, товщини шлакового покрову на поверхні ванни та швидкості обертання заглибної фурми на висоту та площу утвореного, за рахунок виходу газових об’ємів на поверхню ванни, буруна. Отримані нові дані щодо особливостей впливу змін у товщині шару шлаку, що формується по ходу десульфурації розплаву на поверхні ванни, на профіль буруна, з поверхні якого здійснюється викидання крапель металу за межі ковшу, та площу «ока». Запропоновані математичні вирази для опису залежності зміни висоти буруна від досліджених у роботі факторів впливу, придатні для застосування при удосконаленні конструкцій заглибних фурм для продувки ковшової ванни.

Посилання

Сигарев Е.Н. Технологические аспекты производства высококачественной стали. / Металл и литье Украины. 2005. №3–4. С. 93–95.

Sigarev E. N. Chernyatevich A. G., Chubin K. I. Desulfurization of cast iron during ladle magnesium treatment. Steel in Translation, 2001. Vol. 31, № 8. Р. 7–9.

Sigarev E. N., Chernyatevich A. G., Chubin K. I., Zarandiya S.A. Desulfurization of hot metal by the injection of disperse magnesium through a submerged rotating. Steel in Translation, 2011. Vol. 41, № 6. Р. 487–491.

Sigarev E.N. Power efficiency of intensive cast iron desulfurization in a ladle. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. №2/1(74). P. 38–42. Retrieved from https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2015.40534

Сігарьов Є.М., Кочмола Д.С., Чубін К.І. Вплив покривного шлаку на перебіг ковшової десульфурації чавуну. Теорія і практика металургії. 2018. №1–2. С. 67–75.

Меркер Э.Э., Харламов Д.А., Кочетов А.И. Энергосберегающая технология внепечной обработки стали в агрегате ковш-печь. Тонкие наукоемкие технологии, г. Старый Оскол, 2007. 223 с.

Krishnapisharody K., Irons G.A. Some Consideration in Process Design for Better Ladle Metallurgy Practice. AISTech Proceedings. 2009. Vol.1. P. 973–982.

Сигарев Е.Н., Чернятевич А.Г., Чубин К.И., Зарандия С.А. Гидрогазодинамика десульфурации чугуна диспергированным магнием с использованием стационарных и вращающихся фурм. Металл и литье Украины. 2012. № 8. С. 17–22.

Cігарьов Є.М., Кочмола Д.С., Сігарьов М.К. Формування відкритої зони на міжфазовій границі при ковшовому рафінуванні розплаву. Збірник наукових праць Дніпровського технічного університету: (технічні науки) Кам’янське: ДДТУ вип. 1(32). 2018. С. 3–9.

Sigarev E. N. Tekhnologicheskie aspekty proizvodstva vysokokachestvennoy stali. Metall i lit’ye Ukrainy. 2005. № 3–4. P. 93–95. [in Ukraine].

Sigarev E. N., Chernyatevich A. G., Chubin K. I. Desulfurization of cast iron during ladle magnesium treatment. Steel in Translation, 2001, Vol. 31, №8, Р. 7–9. [in Russian].

Sigarev E. N., Chernyatevich A. G., Chubin K. I., Zarandiya S.A. Desulfurization of hot metal by the injection of disperse magnesium through a submerged rotating. Steel in Translation, 2011. Vol. 41, № 6. Р. 487–491.

Sigarev E.N. Power efficiency of intensive cast iron desulfurization in a ladle. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. №2/1(74). P. 38–42. Retrieved from https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2015.40534 [in Ukraine]

Sigarev E. N., Kochmola D. S., Chubin K. I. Vpliv pokrivnogo shlaku na perebig kovshovoi desul’furatsii chavunu. Teoriya i praktika metalurgii. 2018. №1–2. P. 67–75. [in Ukraine].

Merker E. E., Harlamov D. A., Kochetov A. I. Energosberegaushaya technologiya vnepechnoi obrabotki stali v agregate kovsh–pech. Tonkie naukoemkie technologii. Starii Oskol, 2007. 223 p. [in Russian].

Krishnapisharody K., Irons G.A. Some Consideration in Process Design for Better Ladle Metallurgy Practice. AISTech Proceedings, 2009, Vol.1, P. 973–982. [in USA].

Sigarev E. N., Chernyatevich A. G., Chubin K. I., Zarandiya S. A. Gidrogazodinamika de-sul’furatsii chuguna dispergirovannim magniem s ispol’zovaniem statsionarnih i vrashaushihsya furm. Metall i lit’ye Ukrainy. 2012. №8. P. 17–22. [in Ukraine].

Sigarev E. N., Kochmola D. S., Sigarev N. K. Formuvannya vidkritoi zoni na mizhfazoviy granitsi pri kovshovomu rafinuvanni rozplavu. Zbirnik naukovyh prats’ Dniprovs’kogo technichnogo universitetu: (tekhnichni nauky). Kam’yans’ke: DDTU, vip. 1(32). 2018. P. 3–9. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Металургія