ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • В.В. Шевченко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • К.О. Левчук Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.20

Ключові слова:

навчальний процес; дистанційне навчання; інформаційні технології; моделі організації; месенджер

Анотація

Проаналізовано сучасні інформаційні технології та моделі організації дистанційного навчання. Детально розглянуто комунікаційні технології, що забезпечують обмін інформацією між викладачем та здобувачем. Наведено переваги та недоліки дистанційного навчання.

Посилання

Gallagher S, Palmer Ja. The Pandemic Pushed Universities Online. The Change Was Long Overdue : веб-сайт. URL: https://hbr.org/2020/09/the-pandemic-pushed-universities-online-the-change-was-long-overdue (дата звернення: 10.03.2021).

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Закон України від 25 квіт. 2013 р.

№ 466 : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 22.02.2021).

Ибрагимова М. С. Применение информационных технологий в условиях дистанционной формы обучения. Мир науки, культуры, образования. 2018. № 6 (73). С. 357–358.

Технології дистанційного професійного навчання : метод. посіб. / Базелюк О. В. та ін. Жито-мир : Полісся, 2018. 160 с.

Кухаренко В. М. Про систему дистанційного навчання у відкритому дистанційному курсі. Інформаційні технології в освіті. 2012. Вип. 11. С. 32–42.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2008. 684 с.

Gallagher, S., & Palmer, Ja (2020). The Pandemic Pushed Universities Online. The Change Was Long Overdue. Retrieved from https://hbr.org/2020/09/the-pandemic-pushed-universities-online-the-change-was-long-overdue.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2013). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of the Regulations on distance learning]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.

Ibragimova, M.S. (2018). Primenenie informacionnyh tehnologij v uslovijah distancionnoj formy obuchenija [Application of information technologies in the conditions of distance learning]. Mir nauki, kul'tury, obrazovanija, (6(73)), 357-358 [In Russian].

Bazeliuk, O.V., Spirin, O.M., Petrenko, L.M., Kalenskyi, A.A., & Maiboroda, L.L. (2018). Tekhnolohii dystantsiinoho profesiinoho navchannia [Technologies of distance vocational training and open education]. Zhytomyr: Polissia [In Ukrainian].

Kukharenko, V.M. (2012). Pro systemu dystantsiinoho navchannia u vidkrytomu dystantsiinomu kursi [About the system of distance learning in an open distance course]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, (11), 32-42 [In Ukrainian].

Bykov, V.Yu. (2008). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]. Kyiv: Atika [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Професійна освіта