ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОЇ МАШИНИ В РЕЖИМІ ДИНАМІЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ІНДУКЦІЙНИМИ ОПОРАМИ В ОБМОТЦІ РОТОРА

Автор(и)

  • С.В. Количев Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.М. С'янов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.8

Ключові слова:

асинхронна машина; динамічне гальмування; індукційний опір

Анотація

У роботі вирішена актуальна наукова задача, що полягає в оптимізації процесу ди­на­мічного гальмування асинронных машин з фазним ротором. Метою дослідження є роз­роб­ка й експеримен­тальне підтвердження ефективності простих схем керування асинхрон­ної машини в зазначеному режимі з удосконаленими безконтактними індукційними реоста­тами в роторі. Отримані залеж­нос­ті гальмового моменту на валу від частоти обертання ротора при трьох варіантах живлення обмотки статора. Рекомендується застосовувати поетапне перемикання фаз статора для стабі­лізації середнього гальмового моменту.

Посилання

Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. М.: Энергия, 1977. 432 с.

Есаков В. П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок. Киев: Вища

школа, 1981. 248 с.

Качура О. В., Количев С. В., С’янов О. М. Індукційні реостати з покращеними масогабарит-¬

ними показни¬ками для асинхронних двигунів з фазним ротором: монографія. Дніпродзер¬-

жинськ: ДДТУ, 2011. 209 с.

Постников И. М. Обобщенная теория и переходные процессы электрических машин.

М.: Высшая школа, 1975. 319 с.

Вербовой А.П., Вербовой П.Ф., С’янов О. М. Проектування асинхронних двигунів: монографія. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. 528 с.

Veshenevskiy S. N. (1977) Harakteristiki dvigateley v elektroprivode. M.: Energiya, 1977. 432 s. [in Russian].

Esakov V. P. (1981) Elektrooborudovanie i elektroprivod promyshlennyh ustanovok. Kyev: Vys-cha shkola, 1981. 248 s. [in Russian].

Kachura O. V. & Kolychev S. V. & Sianov O. M. (2011) Indukciyni reostaty z pokraschenymy masogabaritnymy pokaznykamy dlya asynhronnyh dvyguniv z faznym rotorom: monografiya. Dniprodzergynsk: DDTU, 2011. 209 s. [in Ukraine].

Postnikov I. M. (1975) Obobschennaya teoriya i perehodnye prozessy elektricheskih mashin. M.: Vysshaya shkola, 1975. 319 c. [in Russian].

Verbovoy A. P. & Verbovoy P. F. & Sianov O. M. (2013) Proektuvannya asynhronnyh dvyguniv: monografiya. Dniprodzergynsk: DDTU, 2013. 528 s. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка