ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ АВАРІЙ НА СХОВИЩІ ЗРІДЖЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ

Автор(и)

  • В.О. Маховський Дніпровський державний технічний університет
  • О.А. Крюковська Дніпровський державний технічний університет
  • Р.Я. Романюк Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.28

Ключові слова:

зріджені вуглеводні гази, сценарій розвитку, аварія, резервуар, газоповітряне середовище

Анотація

За останні роки відбулися докорінні зміни промисловості, обумовлені зміною структури використання первинних енергоресурсів. Для більшості розвинутих країн світу однією із складових змін у промисловості стала поява та постійний приріст частки хімічно-, пожежо- і вибухонебезпечних технологій та виробництв, які використовують зріджені гази, насамперед вуглеводні – пропан, бутан, етилен, бутилен, пропилен та інші.

Метою роботи є аналіз ймовірних аварійних ситуації на сховищах зріджених вуглеводневих газів та прогнозування можливих сценаріїв розвитку аварій у місцях їх зберігання, а також розробка рекомендацій з попередження цих небезпечних ситуацій.

Головною причиною порушення герметичності резервуара є механічний або корозійний знос, а також помилки експлуатаційного і ремонтного персоналу. Інші причини (вихід тиску за межі критичних значень, аварії на сусідніх блоках, природні фактори тощо), які можуть привести до порушення герметичності сховища з зрідженими газами, менш вірогідні, але повністю їх виключити не можна. Залповий витік великої кількості парів зріджених вуглеводних газів завдяки підземному розміщенню ємностей є малоймовірний.

Розглядаючи причини порушення герметичності трубопроводу із зрідженими вуглеводними газами, слід зазначити, що в трубопроводі у процесі його експлуатації не створюється велике значення тиску, що здатний призвести до порушення герметичності трубопроводу за тілом труби. Тому найбільш ймовірним порушенням герметичності трубопроводу у результаті виходу технологічних параметрів за межі критичних значень слід вважати порушення герметичності фланцевих з'єднань і сальникових ущільнень запірної арматури. Порушення герметичності трубопроводу через корозійний знос найбільш ймовірно у результаті впливу на трубопровід зовнішніх факторів (атмосферні явища). Масштаби порушення герметичності та їх місця спрогнозувати не можливо.

Таким чином, проведено детальний аналіз причин виникнення та розглянуто ймовірний сценарій розвитку аварій на сховищі зріджених вуглеводневих газів. Побудована логічна схема виникнення та розвитку аварій. Розроблено рекомендації з попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах зберігання зріджених вуглеводневих газів та дій працівників у випадку їх виникнення.

Посилання

Omelchuk M.V., Korotkova Yu.S., Vorontsova E.A. Modeling the process of formation of stagnation zones at hazardous production facility with application of CFD technologies. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 2. P. 101-106. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/101.

James I. Chang, Cheng-Chung Lin. A study of storage tank accidents. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2006. Vol. 19, Issue 1. P. 51-59. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2005.05.015.

Statistical analysis and countermeasures on larger and above grades accidents of dangerous chemical enterprises from 2001 to 2013 / Tong S.J. and others. J. Safety Sci. Technol. 2015. № 11. P. 129-134.

Hosseinnia B., Khakzad N., Reniers G. Multi-plant emergency response for tackling major accidents in chemical industrial areas. Saf. Sci. 2018. № 102. Р. 275-289.

Маховський В.О., Крюковська О.А., Романюк Р.Я. Аналіз причин виникнення та ймовірного сценарію розвитку аварій при розвантаженні нафтопродуктів на автозаправних станціях. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2019. Вип. 2 (35). С. 109-114.

Маховський В.О., Крюковська О.А., Романюк Р.Я., Маховська Ю.О. Ймовірні сценарії виникнення та розвитку аварій на блоках зберігання і видачі нафтопродуктів автозаправних станцій. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2020. Вип. 1 (36). С. 143-147.

Левчук К.О., Романюк Р.Я. Методика планування заходів цивільного захисту на потенційно небезпечних об’єктах. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2019. Вип. 1 (34). С. 146-150.

Левчук К.О., Романюк Р.Я., Толок А.О. Цивільний захист: навч. посіб. Дніпродзер-жинськ : ДДТУ, 2016. 325 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Цивільна безпека