ОЦІНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ЗАПОРІЖЖЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ

Автор(и)

  • К.В. Бєлоконь Запорізький національний університет
  • О.В. Матухно Національна металургійна академія України

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.27

Ключові слова:

формальдегід, оцінка ризику, атмосферне повітря, забруднення, канцерогенний ризик, концентрація, захворювання

Анотація

Місто Запоріжжя є одним з найбільш технологічно розвинених міст України із значним науково-технічним і виробничим потенціалом. Основу промисловості міста складає металургійний комплекс, який завдає великого впливу на стан атмосферного повітря. Особливої актуальності ця проблема набуває у Заводському та Вознесенівському районах м. Запоріжжя зі значною концентрацією підприємств чорної та кольорової металургії, що неодмінно підкреслює актуальність вирішення питань охорони здоров'я населення, що мешкає в даних районах.

В роботі розглядається оцінка канцерогенного ризику для здоров'я населення Заводського та Вознесенівського районів м. Запоріжжя від впливу викидів формальдегіду.

У складі викидів стаціонарних джерел промислових підприємств присутні різноманітні хімічні сполуки, з яких найбільш розповсюдженими  є завислі речовини (аерозолі, пил), оксид вуглецю (II), оксид азоту (IV), формальдегід та інші. Потрапляння їх до організму людини приводить до погіршення стану здоров’я, ураження органів та систем, виникнення хронічних захворювань.

Результати розрахунків індивідуального та популяційного канцерогенного ризику для здоров'я населення у Заводському та Вознесенівському районах при гострому та хронічному впливах свідчать про середній рівень ризику (10-4<ICR<10-3), тобто прийнятний для професійних груп і неприйнятний для населення в цілому, характерний для більшості великих промислових міст. Поява такого ризику потребує розробки та проведення планових оздоровчих заходів.

Порівнюючи середні індивідуальні канцерогенні та популяційні рівні ризику для здоров’я населення по двом досліджуваним районам при гострому та хронічному впливах, можна зазначити, що у Вознесенівському районі рівень канцерогенного ризику більший ніж у Заводському.

Посилання

Бєлоконь К.В., Троїцька О.О., Куранова Я.О. Забруднення атмосферного повітря міс-та Запоріжжя як чинник канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я його мешканців. Еко Форум – 2018: зб. тез доп. II спец. між нар. Запорізького еколо-гічного форуму, 30 трав.–1 черв. 2018 р. Запоріжжя : Запорізька торгово-промислова палата, 2018. С. 6-7.

Яценко Ю.В., Шевченко О.Г., Сніжко С.І. Класифікація міст України за рівнем за-бруднення атмосферного повітря. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. Вип. 3. С. 25-30.

Про затвердження методичних рекомендацій “Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря” : наказ М-ва охорони здоров’я України від 13 квіт. 2007 р. № 184 : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0184282-07 (дата звернення: 12.09.2020).

Бєлоконь К.В., Манідіна Є.А., Куранова Я.О. Дослідження впливу викидів металургійних підприємств на забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя. Металургія. 2018. Вип. 1 (39). С. 136-140.

Бєлоконь К.В., Куранова Я.О. Аналіз та оцінка ризику для здоров’я населення міста Запоріжжя від забруднення атмосферного повітря викидами промислових підпри-ємств. 5-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощад-ність. Збалансоване природокористування»: зб. матеріалів, 26–29 вересня 2018 р. Львів : Львівська політехніка, 2018. С. 38.

Бєлоконь К.В. Дослідження впливу викидів промислових підприємств на забруднення атмосферного повітря в Заводському районі м. Запоріжжя. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2018. № 2 (33). C. 91–96.

Бєлоконь К.В., Міхайлуца О.М., Зануда Т.О., Тарабан Є.В. Прогнозування розсіювання в атмосферному повітрі викидів промислових підприємств, що містять оксид вуглецю і вуглеводні. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2019. № 2 (35). C. 104–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Цивільна безпека