ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ ВОДОЮ ІІ КЛАСУ ПРИДАТНОСТІ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТУ

Автор(и)

  • Т.К. Макарова Дніпровський державний аграрно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.25

Ключові слова:

ґрунт, низька водостійкість, зрошення, хімічний склад, якість води, обмежена придатність

Анотація

Незадовільний фізичний стан ґрунту у с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області викликав необхідність проведення багаторічного досліду для з’ясування причини цього явища. Встановлено тип ґрунту дослідної ділянки - чорнозем звичайним малогумусним вилугуваним на суглинковому лесі. Наведено ґрунтовий розріз, результати спектрального аналізу ґрунту, вміст гумусу та фізико-хімічні властивості ґрунту дослідної ділянки. У статті висвітлено результати хімічного аналізу зрошувальної води з водосховища на р.Самара. За результатами аналізу зрошувана вода відносилась до ІІ класу якості - «Обмежено придатна» у всі роки досліджень. Для встановлення впливу зрошення водою ІІ класу якості визначали хімічний склад водної витяжки. Приведені дослідження за аніонним складом показали підвищення іонів SO4 по відношенню до варіанту без зрошення за всі роки спостережень, що пояснюється надходженням цих іонів у ґрунт разом з поливною водою. У незрошуваному варіанті кількість сульфатів поступово зменшувалась, так у п’ятому році їх кількість складала 2,25 мекв/100 г ґрунту. Спостерігали чітку тенденцію до збільшення іонів хлору у зрошуваних варіантах: кількість хлору збільшилась у 1,5 рази в порівнянні з не зрошуваним варіантом. Тому хімізм ділянки був  хлоридно-сульфатний та сульфатний.

За катіонним складом найбільша кількість припадала на іони натрію. При порівнянні контрольних ділянок кількість  Na+1 у зрошуваному варіанті за середніми показниками збільшилась на 34 %. При відсутності зрошення відбувається повільне розсолення ділянки за рахунок зменшення співвідношення іонів Na/Ca в середньому на 8,7 одиниць у порівнянні зі зрошуваними варіантами. За деякі роки досліджень ґрунт незрошуваного варіанту відносили до слабозасоленого типу.

Посилання

Охорона природи при іригації земель. Бабенко Ю.О., Дупляк В.Д. Урожай 1988.

Вплив 40-річного зрошення мінералізованою водою на хімічний склад грунтового покриву Інгулецького масиву. Лозовицький П.С., 2004. Меліорація і водне госпо-дарство. Вип. 91, С. 193-208.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні ЛісостепуУкраїни / Ред. кол.: М.В. Зубець (голова) та ін. К.: Логос, 2004. 776 с.

Позняк С.П. Орошаемые земли юго-запада Украины. Львов: ВНТЛ, 1997. 240 с.

Лозовицький П.С., Каленюк С.М. Изменение свойств южных черноземов при длительном орошении минерализованными водами // Почвоведение. 2001. №4. С. 478-495.

Защита орошаемых земель от эрозии, подтопления и засоления. Под ред..Т.Н. Хрус-ловой, 1991, К.: Урожай, 203 с.

ВНД 33-5.5-11-2002. Інструкція з проведення ґрунтово-сольової зйомки на зрошуваних землях України. К.: Державний комітет України по водному господарству, 2002. 31 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Екологія