ОЦІНЮВАННЯ БАКТЕРІЙНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. ДНІПРО З РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЛІВОБЕРЕЖЖЯ М. ЗАПОРІЖЖЯ

Автор(и)

  • О.О. Троїцька Запорізькій національний університет, Ukraine
  • К.В. Бєлоконь Запорізькій національний університет, Ukraine
  • Є.А. Манідіна Запорізькій національний університет, Ukraine
  • В.Г. Рижков Запорізькій національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.24

Ключові слова:

бактерійна контамінація, екологічна оцінка, ентерококи, клас та категорія якості, лактозопозитивні кишкові палички, поверхневі води, сапрофітні бактерії

Анотація

Проблема екологічної безпеки є актуальною для всіх водних рекреаційних об'єктів України. Якість природного середовища, а відповідно і масштаби рекреаційного використання водних об'єктів в значній мірі залежать від дії на природні комплекси різноманітних несприятливих антропогенних чинників. До них належать перш за все випускання неочищених і недостатньо очищених стічних вод, забруднення водних об'єктів стоками з невлаштованих територій промислового і аграрного використання, забруднення атмосфери полютантами тощо. Вказані антропогенні дії обмежують рекреаційні можливості акваторіальних природних комплексів і є небезпечними для здоров'я відпочиваючих.

Окрім фізичного та хімічного забруднень, значного поширення набуло біологічне забруднення поверхневих вод, зокрема мікробне, тест-індикатором якого є кишкова паличка E. сoli, сапрофітні бактерії та ентерококи. При потраплянні до організму людини, вони можуть викликати гострі кишкові інфекції, підвищення температури, нудоту тощо.

В роботі визначено, що середньорічна чисельність сапрофітних бактерій, за п’ять років досліджень, варіювала від 25,5 до 35,5 тис. кл/см3, що в межах екологічної класифікації відповідає ІV класу і 6 категорії якості води (за екологічним станом «погана», за ступенем забрудненості «брудна»). Результати оцінювання бактерійної контамінації поверхневих вод р. Дніпро з рекреаційних зон Лівобережжя м. Запоріжжя за п’ятирічний період, вказують на нестабільний екологічний стан дослідних вод за такими бактерійними показниками, як індекс ЛКП та чисельність сапрофітних бактерій. Це обумовлює необхідність проведення природоохоронних заходів з метою підвищення рівня екологічної безпеки в зонах водної рекреації.

Посилання

Троїцька О.О., Бєлоконь К.В., Тимчук І.С. Оцінка екологічної безпеки водних рекре-аційних зон Лівобережжя м. Запоріжжя. Галузеві проблеми екологічної безпеки : ма-теріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів, 25 жовт. 2019 р. Харків : ХНАДУ, 2019. С. 239-242.

Основні чинники евтрофікації поверхневих вод Середнього Придніпров’я / Зюман Б.В. та ін. Захист довкілля від антропогенного навантаження. 2004. Вип. 10 (12).

С. 20-23.

Троїцька О.О., Тимчук І.С., Домалега О.В. Екологічний стан рекреаційних водних ресурсів Лівобережжя м. Запоріжжя. Проблеми сучасного будівництва, екологічної безпеки та охорони праці : матеріали XXIV наук.-техн. конф. студентів, магістран-тів, аспірантів, молодих вчених та викладачів, 26-29 лист. 2019 р. Запоріжжя: ІІЗНУ. 2019. Т. 2. С. 151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Екологія