ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ МАНГАН(ІV) ОКСИДУ ІЗ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

Автор(и)

  • Д.О. Єлатонцев Дніпровський державний технічний університет
  • О.А. Харитонова Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.19

Ключові слова:

манган, позабалансова руда, вилуговування, утилізація відходів, гідрометалургія

Анотація

Сьогоднішній рівень комплексного використання корисних копалин і відходів збагачення в Україні, зокрема, на ГЗК Кривбасу, є вкрай незадовільним, оскільки він, як правило, зводиться до виробництва додаткових видів будівельної продукції. Обсяг видобутку корисних копалин зростає, але при цьому в готову продукцію переходить лише незначний відсоток видобутого обсягу. Залишок у вигляді відходів повертається в навколишнє середовище, забруднюючи його. Причиною цього є відсутність технології комплексної переробки мінеральної сировини та утилізації відходів.

У статті викладені результати промислових випробувань технології переробки забалансових манганових руд Орджонікідзевського ГЗК з вмістом марганцю 15–30%. Показано, що азотнокислотне вилуговування марганцю з подальшим осадженням домішок содою або лугом дозволяє послідовно очистити манган від перехідних і лужноземельних металів. Отриманий оксид мангану має високий ступінь чистоти, що дозволяє отримувати чисті сполуки Mn(NO3)2∙6H2O, MnO2 і металевий манган для хімічних джерел струму. Застосування колонних освітлювачів з псевдозрідженим шаром з накладанням пульсацій дозволили виключити трудомісткі процеси фільтрації. Утворений попутно натрій нітрат служить сировиною для отримання мінерального добрива. Експериментальні дослідження зі збагачення забалансових манганових руд дозволили визначити основні технологічні параметри вилучення компонентів і розробити технологічну схему збагачення.

За запропонованою технологічною схемою можливе отримання високоякісних концентратів манган(ІV) оксиду. Застосування оптимальних технологічних параметрів збагачення дозволяє із забалансової манганової сировини витягувати до 95% Mn. В перспективі це дозволить знизити залежність від імпорту манганової сировини та значно знизити собівартість вітчизняної манганової продукції.

Посилання

Шуваев С.П., Коркодола Ю.И., Куцевол Л.Л., Гасик М.И., Жаданос А.В. Комплекс-ный анализ влияния производственной деятельности ПАО «ОГОК» на окружаю-щую среду и разработка мероприятий по обеспечению экологической безопасности и устойчивого развития предприятия. Часть 1. Характеристики производственных мощностей по добыче марганцевой руды и технологической схемы ее обогащения. Экология и промышленность. 2017. № 1. С. 13-20.

Пурцуладзе Х.Г. Химическое обогащение некондиционного марганецьсодержащего сырья. М.: Наука, 1983. 342 с.

Жуков Д.Ю., Аверина Ю.М. Обзор технологии переработки бедного труднообога-тимого марганцевого сырья. Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. Том XXXII. 2018. С. 39.

Аллабергенов Р.Д. Фундаментальная и прикладная гидрометаллургия. Т.: ГП «Нау-чно-исследовательский институт минеральных ресурсов», 2012. 276 с.

Zhang W., Cheng C.Y. (2007). Manganese metallurgy review. Part I: Leaching of ores/secondary materials and recovery of electrolytic/chemical manganese dioxide. Hydrometallurgy. No. 89 (3-4). Р. 137-159.

Zhang W., Cheng C.Y. (2007). Manganese metallurgy review. Part II: Manganese separation and recovery from solution. Hydrometallurgy. No. 89 (3-4). Р. 160-177.

Черняк А.С. Химическое обогащение руд. М.: Недра, 1965. 368 с.

Гасин М.И. Марганец. М.: Металлургия, 1992. 376 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Хімічні технології та інженерія