СЕДИМЕНТАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДИСПЕРСТНОЇ ФАЗИ ПРИ ОЧИЩЕННІ ФЕНОЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ГЛАУКОНІТОМ

Автор(и)

  • А.В. Іванченко Дніпровський державний технічний університет
  • К.Є. Хавікова Дніпровський державний технічний університет
  • М.Д. Волошин Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.17

Ключові слова:

коксохімічні стоки, седиментація, феноли, глауконіт, флокулянт

Анотація

Виявлено кінетичні закономірності адсорбційного очищення фенольних стічних вод глауконітом. Встановлено, що найбільшу ефективність по відношенню до вилучення органічних полютантів з промислових  рідких відходів коксохімічного виробництва показав глауконіт дозою 2 г/дм3 у поєднанні із 0,1 % розчином катіонного флокулянту, що забезпечує видалення смолистих речовин до 94% впродовж 10 хв та фенолів до 20% протягом 20 хв. В результаті досягнуто ГДК фенолів та смолистих речовин на стадії механічного очищення стоків, що надалі подаються на біохімічну переробку в аеротенки, яке складає 415 мг/дм³ та 25 мг/дм3 відповідно. Вивчено дисперсний склад осадів після очищення промислових стічних вод глауконітом. Виявлено, що радіуси часточок полідисперсної системи «рідкі відходи – глауконіт» у поєднанні із катіонним флокулянтом були найбільшими і сягали r=537 мкм, що вдвічі перевищує максимальні полідисперсні системи «рідкі відходи – глауконіт» та «рідкі відходи – глауконіт» у поєднанні із аніонним флокулянтом. В седиментаційному аналізі показано, що час седиментації осаду зменшився із 17 хв до 6 хв у системі «рідкі відходи – глауконіт» у поєднанні з катіонним флокулянтом та утворився осад пухких пластівців, що швидко осів. Запропоновано впровадження на промислових очисних спорудах флотаційної установки з дозуванням природного глауконіту 2 г/дм3 в поєднанні із 0,1% розчином катіонного флокулянту. Інженерні рішення дозволять поліпшити якість стічних вод, що подаються на гасіння коксу та зроблять можливим транспортування і утилізацію осаду після очищення відходів глауконітом, який надалі планується використовувати як сировину для виготовлення дорожніх покриттів на асфальтобетонних підприємствах.

Посилання

Іванченко А.В., Дупенко О.О., Криворот М.А., Волошин М.Д. Дослідження техно-логії біохімічної очистки стічних вод ПАТ ЄВРАЗ «Дніпродзержинський КХЗ». Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університе-ту. Сер. Технічні науки. 2014. № 1 (18). С. 195-197.

Иванченко А.В., Дупенко О.А., Волошин Н.Д. Воздействие карбамида на биологи-ческое удаление фенолов из сточных вод коксохимического предприятия. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. 2015. № 1 (16). С. 50-58.

Іванченко А.В., Хавікова К.Є. Адсорбційно-флотаційне вилучення фенолів з рідких відходів коксохімічного виробництва із використанням глауконітової глини. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: 2020 рік: IV Всеукраїнська наукова конференція, 29 квітня. 2020 р. Житомир, 2020. С. 53-56.

Виробнича інструкція апаратчика очистки стічних вод дільниці біохімочищення ПРАТ «Дніпровський КХЗ». Кам’янське. 2016. С. 90.

Іванченко А.В., Єлатонцев Д.О., Волошин М.Д., Дупенко О.О. Дослідження техно-логії вилучення смолистих речовин зі стічних вод коксохімічних підприємств методом реагентної флотації. Вісник Одеського політехнічного університету. 2015. Вип. 1 (45). С. 158-163.

Мальований М.С., Петрушка І.М. Стратегія очищення стічних вод від органічних розчинників і їх сумішей. Вісник КНУ ім. Михайла Остроградського. Сер. Екологіч-на безпека. 2011. №1 (66). С. 134-137.

Василінич Т.М. Дослідження ефективності очищення стоків шкіряного виробницт-ва природними адсорбентами. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. 2011. №4. С. 154-157.

Хоп’як Н.А. Глауконіт (Глауконітоліт). Характеристика гігієнічних та екосорбцій-них властивостей (огляд). Довкілля та здоров’я. 2012. №3. С. 68.

Іванченко А.В., Хавікова К.Є. Спосіб очистки промислових стічних вод від фенолів: пат. 141796 Україна. МПК C02F1 /28, С02F 103/00. № u201910594; заявл. 25.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл.№ 8.

Хавікова К.Є., Іванченко А.В., Макарченко Н.П., Кузьменко В.Ю. Дослідження тех-нології адсорбційного вилучення фенолів та роданідів з рідких відходів коксохіміч-ного виробництва. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. 2020. № 2, т. 31(70). С. 24-29.

Богданов В.К. Використання іонообміну мінералів у біологічних рідинах для меди-чних цілей. Науковий вісник НГУ. Сер. Екологія. 2010. № 1. С. 100-102.

Ivanchenko A., Khavikova K., Trukilo A. Mathematical modeling of the processes of wastewater purification from phenols and rhodanides using glauconite. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Ser.: Environmental safety, labor protection. 2020. № 4. Р. 111-116.

Мчедлов-Петросян М.О., Лебідь В.І., Глазкова О.М. та ін. Колоїдна хімія. Харків: Фоліо. 2005. 301 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Хімічні технології та інженерія