АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ДАНИХ GPS МОНІТОРИНГУ

Автор(и)

  • К.М. Ялова Дніпровський державний технічний університет
  • К.В. Яшина Дніпровський державний технічний університет
  • О.С. Тарасюк Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.16

Ключові слова:

GPS-дані, геолокація, автоматизована інформаційна система

Анотація

Застосування автоматизованих інформаційних систем в області обробки даних геолокації підвищує ефективність контролю та управління вантажних і пасажирських перевезень. В роботі представлено результати проектування та програмної реалізації автоматизованої інформаційної системи, яка дозволяє здійснювати моніторинг GPS трекінгу в режимі реального часу, будувати маршрути та встановлювати контрольні точки для нього, формувати системні повідомлення про статус находження транспортних засобів на маршруті та генерувати звітну інформацію за запитами користувачів. Проектування архітектури системи й інтерфейсу користувача здійснювалося на основі розроблених об’єктної і функціональної моделей предметної області, які враховують її структурні та функціональні особливості. Під час розробки архітектури системи застосовувалися принципи мікросервісного підходу. Програмне забезпечення системи є сукупністю незалежних сервісів, кожний з яких працює в своєму власному процесі, реалізує певний алгоритм бізнес-логіки та комунікує з іншими сервісами через HTTP-протокол. До складу програмних сервісів системи відносяться: сервіс для роботи з даними GPS, сервіс для реалізації функцій обробки даних геолокації, сервіс веб-застосунку. В роботі описано основні алгоритми роботи розроблених сервісів системи та їх функціональні особливості; в графічній формі представлено карту розробленої системи, яка відображає склад веб-сторінок на траєкторії переходу між ними; для демонстрації інтерфейсу користувача наведено типову веб-форму системи. Проектування інтерфейсу користувача відбувалось, враховуючи вимоги до якості користувацьких графічних веб-інтерфейсів.

Посилання

Колесникова К.М. Введение мониторинга GPS навигации как метода оптимизации затрат. Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2012. №8. С. 246-248.

Жамолдинов С.Х., Кулдашев Э., Буронов Б.А. Результаты внедрения современных информационных продуктов в сфере пассажирского транспорта. Universum. 2018. № 2 (47). С 25-31.

Зиарманд А.Н., Хаханов В.И. Модели и методы мониторинга и управления траспор-том. Радиэлектроника и информатика. 2016. №3. С. 64-80.

Система автоматизированного сбора и обработки данных gps-мониторинга: пат. 2598787 Росія. № 2014105379/08; заявл. 13.02.2014; опубл. 27.08.2016, Бюл. № 27. 12 с.

Лущенко О.О., Селівьорстова Т.В. Інформаційна система GPS навігації для моніто-рингу стану сільськогосподарських агрегатів. Системні технології. 2018. №4.

С. 161-165.

Варшавський О.В. Супутникова система GPS моніторингу у точному землеробстві. Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6-7 квітня 2017р.). Київ, 2017. С. 40-41.

Осипов Д.Б. Проектирование программного обеспечения с помощю микросервисной архитектури. Вестник науки и образования. 2018. №5(41). С. 12-17.

Использование Service Worker. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/ API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers (дата звернення: 20.08.2020).

Геопозиция и геолокация: мега інструмент. URL: https://habr.com/ru/ post/461359/ (дата звернення: 27.08.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Комп'ютерні науки та інформаційні технології