МОДЕЛЮВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Автор(и)

  • П.О. Стеблянко Університет митної справи та фінансів
  • Т.І. Каткова Університет митної справи та фінансів
  • Б.Б. Стелюк Університет митної справи та фінансів

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.15

Ключові слова:

банк даних, зображення об'єктів, можливий контроль, безехова камера

Анотація

Проаналізовано можливість застосування в практиці митного контролю режиму, створеного за допомогою нестандартизованих вимірювальних приладів у вигляді безехової камери. З позицій принципу достовірності підтвердження відповідності проведено калібрування рупорообразной безехової камери, як основи додаткового інструментарію в інформаційній системі митного контролю. Завданням є створення банку даних зображень типових об’єктів для впровадження в митну практику методів і засобів радіолокаційного виявлення та розпізнавання. Наведено функціональну схему лабораторної установки з безеховою камерою та представлені результати експериментальних досліджень. Проведено комплексне математичне моделювання в інформаційно-вимірювальній системі митного контролю, що дозволило вибрати більш надійний необхідний режим сертифікації задіяного контрольно-вимірювального обладнання. Зауважимо, що для чистоти експерименту при створенні каталогу зображень прихованих предметів штучного походження доцільно використовувати безеховий режим, створений спеціальними методами та техніками, що їх реалізують, для наприклад, безехової камери. Таким чином, без інформації про приховані об'єкти штучного походження доцільно створювати банки зображень таких об'єктів з урахуванням їх взаємодії в процесі виявлення, вимірювання та розпізнавання.

Посилання

Тарасенко Ю.С. Фізичні основи радіолокації. Дніпро: Пороги, 2011. 487 с.

Маслов М.Ю., Самоков Л.М., Скачков Д.В. Испытательная безэховая камера диапа-зона 30..1200 МГц. Технологии информационного общества. Спецвыпуск Т-Comm, август 2009. С. 123-128.

Наконечный В.С., Присяжный А.Е., Побережный А.А. Электродинамическое моде-лирование с использованием безэховых камер СВЧ. Методика оценки коэффициен-та безэховости. Харківський університет повітряних сил. Системи обробки інфор-мації. 2005, Вип. 9 (49). С. 116-123.

Балабуха Н.П., Меньших Н.Л., Солосин В.С. Электромагнитное моделирование низ-кочастотной рупорной безэховой камеры. Пятнадцатая ежегодная научная конференция ИТПЭ РАН при поддержке IEEE-APS-LEOS-CHAPTER Сборник тезисов докладов. Под ред. д.ф.-м.н. В.Н. Киселя.– М.: ИТПЭ РАН. 2014. С. 51-53.

Никитенко А.В., Зубов А.С., Булычев Е.В. Моделирование отражения электромагни-тных волн от радиопоглащающего материала пирамедальной формы. Пятнадцатая ежегодная научная конференция ИТПЭ РАН при поддержке IEEE-APS-LEOS-CHAPTER Сборник тезисов докладов. Под ред. д.ф.-м.н. В.Н. Киселя. М.: ИТПЭ РАН. 2014. 43 с.

Строганова Е.П. Развитие принципа достоверности подтверждения соответствия. // Технологии информационного общества. Спецвыпуск Т-Comm, август 2009. С.138-140.

Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник /под ред. Я.Д. Ширмана. М.: Радиотехника, 2007. 512 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Комп'ютерні науки та інформаційні технології