МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВАНАДЦЯТИПУЛЬСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ШІСТНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ І АКТИВНО-ІНДУКТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Автор(и)

  • В.В. Михайленко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
  • Ю.М. Чуняк Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
  • К.В. Трубіцин Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
  • В.І. Бачинський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.13

Ключові слова:

електромагнітні процеси, вихідні напруга та струм, струм навантаження, метод багатопараметричних модулюючих функцій

Анотація

У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в дванадцятипульсному напівпровідниковому перетворювачі. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. При розрахунках використовувався метод багатопараметричних функцій. Навантаження мало активно-індуктивний характер. Математична модель перетворювача створена для шістнадцятизонного регулювання виходної напруги. Стаття присвячена розвитку метода багатопараметричних модулюючих функцій шляхом розробки нових математичних моделей і визначення функцій і алгоритмічних рівнянь для аналізу за підсистемними складовими електромагнітних процесів у розгалужених електричних колах з напівпровідниковими комутаторами і ланками з синусоїдальними, постійними і імпульсними напругами. Напівпровідникові комутатори можуть виконувати високочастотний вимір структури електричних кіл і широтно-імпульсну модуляцію фазних і лінійних напруг трифазної мережі електроживлення, реалізуя регулювання вихідних напруг напівпровідникових перетворювачів параметрів електричної енергії. Отримані результати мають велике значення для розвитку теоретичної електротехніки в напрямку спрощення розрахунків електромагнітних процесів Полученные результаты важны для развития теоретической электротехники в направлении упрощения расчетов электромагнитных процессов у розгалужених електричних колах з напівпровідниковими комутаторами.

Посилання

Михайленко В.В., Чуняк Ю.М., Чарняк О.С. Математична модель перетворювача з чотиризонним регулюванням вихідної напруги і електромеханічним навантаження. Электротехнические и компьютерные системы., Одеса: Одеський національний політехнічний університет, № 27(103). 2018. С. 17-23. doi: https://doi.org/10.20998/2079-3944.2018.32.10.

Макаренко М.П., Сенько В.І., Юрченко М.М. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії модуляційного типу. К. : НАН України, ІЕД, 2005. 241 с.

Михайленко В.В., Святненко В., Чуняк Ю.М., Чарняк О.С. Дослідження електромаг-нітних процесів у перетворювачі з одинадцятизонним регулюванням напруги. Енер-гетика, економіка, технології, екологія.” Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, № 2, 2019. С. 69-75, doi: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2019.190025.

Розіскулов С.С., Михайленко В.В., Перетятко Ю.В. Регулювання тривалості перехід-них процесів у напівпровідникових формувачах біполярних розрядних імпульсних струмів. Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 4. 2016. С. 41-43, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.041.

Сенько В.І., Михайленко В.В., Юрченко М.М., Юрченко О.М., Чуняк Ю.М. Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сім-надцятизонним регулюванням вихідної напруги, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 5. 2016. С. 23-25, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.023.

Щерба А.А., Супруновська Н.І., Щерба М.А., Михайленко В.В. Використання методу багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів в електричних колах змінної структури. Праці Інституту електродинаміки НАН України. Київ, 2020. Вип. 56. С. 11-15, doi: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.011.

Гуцалюк В.Я., Юрченко О.М., Зубков І.С., Пазенко В.П. Послідовне з’єднання резонансних ін-верторів напруги високочастотних установок індукційного нагріву. Tехнічна електродинаміка. 2018. № 4. С. 70-73. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.070.

Tereshchenko T.O., Yamnenko Y.S., Kuzin D.V., Klepach L.E. Multilevel inverter topolo-gy and control signals definition based on orthogonal spectral transformations. Tехнічна електродинаміка. 2018. №4. С. 57-60. DOI:

https://doi.org/10.15407/techned2018.04.070.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Електроніка