КІНЕТИКА ЗБУДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В АСИНХРОННОМУ ВЕНТИЛЬНОМУ КАСКАДІ

Автор(и)

  • О.В. Клюєв Дніпровський державний технічний університет
  • О.В. Садовой Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.7

Ключові слова:

асинхронний вентильний каскад, магнітний потік, струм ротора, канал реактивної потужності, струм намагнічування, автоколивання вектора потокозчеплення

Анотація

Сутність фізичних процесів векторного керування асинхронним вентильним каскадом (АВК), зокрема процесів збудження магнітного потоку стає більш зрозумілою, якщо це поле розглядати як самостійний об'єкт. Нелінійність системи диференціальних рівнянь АВК перешкоджає виділенню і розгляду обертового магнітного поля в якості самостійного фізичного об'єкта. Для АВК, коли статор асинхронної машини (АМ) живиться від мережі, а роторне коло - від перетворювача частоти, задача дослідження процесу створення магнітного поля не розглядалася. Обгрунтувати можливість розгляду динаміки магнітного потоку ізольовано від реакції каналу активної потужності можна за умови, що ротор системою керування утримується нерухомим і реактивний струм ротора стабілізується його регулятором на певному рівні.

Процес намагнічування АМ в схемі АВК в основному обумовлений напругою мережі живлення, що істотно обмежує можливість активного впливу на формування опорного вектора потокозчеплення статора за допомогою регулятора реактивної складової струму ротора. Якісно керувати електромагнітним моментом АМ на початковому етапі пуску, коли потокозчеплення статора приймає стале значення після тривалих коливань, стає неможливим. Дане явище призводить до необхідності подавати сигнал завдання в канал регулювання швидкості, коли вектор потокозчеплення статора досягне сталого значення при нерухомому роторі і відсутності моменту навантаження на валу. У статті ставиться задача дослідити процес збудження магнітного поля АВК і вплив на цей процес регулятора струму при різних його структурах в каналі реактивної потужності. Застосована оригінальна методика дослідження статики і динаміки збудження магнітного поля АВК, результати якого дозволяють зробити висновок, що для підвищення запасу стійкості контуру реактивної потужності АВК необхідно в системі керування цього контуру замість реактивної складової струму ротора здійснювати регулювання струму намагнічування.

Посилання

Булгаков А.А. Частотное управление асинхронными двигателями. М.: Энергоиздат, 1982. 216 c.

Клюєв О.В., Садовой О.В., Сохіна Ю.В. Системи керування асинхронними вентиль-ними каскадами. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 294 с.

Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе / С. Н. Вешенев-ский. М.: Энергия, 1977. 432 с.

Клюєв О.В., Садовой О.В. Оптимизация энергетических характеристик асинхронного вентильного каскада. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). Дніпродзержинськ: ДДТУ. 2016. Випуск 1(28). С. 73-81.

Бесекерский В.А. Теория систем автоматического регулирования / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. [3-е изд.]. М.: Наука, 1975. 768 с.

Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управле-ния. М. Наука, 1988. 255 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка