МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТОКАРНОМУ ВЕРСТАТІ З ЧПК

Автор(и)

  • В.С. Коротков Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.3

Ключові слова:

верстат з ЧПК, точність металообробки, імітація навантажень

Анотація

Обробка на верстатах з ЧПК виконується за заздалегідь підготовленою керуючою програмою (КП). В КП записані всі потрібні дії верстата для отримання деталі металообробкою відповідно до вимог креслення за розробленою технологією. Точне формування розмірів поверхонь при обробці виконується ріжучим інструментом, траєкторія руху якого записана в КП.

У реальних умовах при обробці на верстатах можуть виникати похибки, величина і напрямок яких залежать від багатьох факторів, передбачити дії яких складно. Наприклад, на виникнення відхилень розмірів впливає стан і настройка технологічної системи верстата, пружні деформації елементів системи від сил різання, теплові деформації і т.п. На величину і напрямок пружних деформацій верстата впливають сили різання, величина і напрямок яких залежать від режимів обробки, форми і розмірів заготовки, матеріалу ріжучої частини інструменту і матеріалу деталі.

Відомі методи врахування  очікуваних похибок обробки в розрахунках траєкторій руху інструментів при наявності даних про податливість технологічної системи верстата. Такі дані можуть бути отримані в результаті досліджень жорсткості елементів верстатів при імітації робочих навантажень.

Для проведення випробувань по визначенню пружних деформацій технологічної системи у виробничих умовах розроблено пристрій для імітації робочих навантажень в широкому діапазоні і різних місцях робочої зони верстатів. Пристрій містить навантажувальний вал зі змінними втулками, на яких виконані кільцеві контактні канавки. Конфігурація пристрою збирається з урахуванням особливостей конструкції верстата і поставлених завдань досліджень.

За керуючою програмою або ручному управлінні імітаційні зусилля створюються навантажувальним пристроєм з тарілчастими пружинами, встановленими в різцетримачі верстата. Величина деформацій визначається вимірником лінійних переміщень. Отримані дані дозволяють визначити жорсткість елементів верстатів і дати прогноз на величину очікуваних похибок при обробці.

Посилання

Дмитриев Б.М., Шумейко И.А. Оценка возможностей станка по обеспечению точности геометрических размеров. Станки и инструмент, 1978. №5. С. 6-7.

Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. Обработка деталей на станках с ЧПУ: учебное пособие. 3-е издание доп. Минск: Новое знание, 2008. 299 с.

Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. М.: Ма-шиностроение, 1985. 288 с.

Устройство для определения жесткости станков: а.с. 1426700 СССР, МКИ В23 В25/06. №4254994; заявл. 30.03.87; опубл. 30.09.88, Бюл. №36.

Пристрій для імітації навантажень в металорізальних верстатах: пат. 126657 Украї-на, МПК В23В 25/06. №201801566; заявл. 16.02.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл. №12.

Коротков В.С. Моделирование рабочей нагрузки на технологическую систему станка с ЧПУ. Мат. Мод. 2017. №2. С. 53-55.

Таугэс А.Н., Павлов А.Г. Испытательно-диагностический комплекс для станков. Вестник машиностроения, 1983. №8, С. 35-36.

Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник для машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1985. 496 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Галузеве машинобудування