КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

I. K. Karimov, G. I. Karimov

Анотація


На основі аналізу сучасного стану та існуючих тенденцій запропоновано підхід до організації практикуму з комп’ютерних методів та засобів розв’язання інженерних задач, сформовано тематику практичних робіт, конкретизовано відповідні навички і вміння. Реалізація запропонованого практикуму забезпечує формування необхідних компетентностей майбутніх фахівців.

Ключові слова


моделювання; прогнозування; навчання; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс] / В.Ю.Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 1 (15). – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/25/13.

Карімов І.К. Концепція базової підготовки з інформатики в технічному університеті / І.К.Карімов // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2016. – Випуск 1(28). – С.215-219.
Copyright (c) 2020 I. K. Karimov, G. I. Karimov

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389