БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ПЛАВЛЕННІ ТА НАГРІВАННІ ЦИРКОНІЄВИХ СПЛАВІВ

R. Ya. Romaniuk, A. O. Tolok

Анотація


Статтю присвячено розробці заходів щодо безпечної праці робітників на дільницях плавлення та нагрівання. Наведено загальний технологічний процес виробництва цирконієвих труб, які використовуються у якості оболонок твелів (паливних елементів і канальних труб у ядерних реакторах). Розглянуто вимоги, що висуваються до їх розмірів, структури, якості по-верхні тощо. Описано особливості процесів плавлення цирконієвих сплавів в вакуумно-дугових та електронно-променевих печах і їх нагрівання перед гарячою обробкою в індукційних печах. Проаналізовано шкідливі та небезпечні виробничі чинники на робочих місцях працівників цих дільниць. Розроблено заходи безпеки, які є обов’язковими для виконання з метою уникнення вибухів, пожеж, опіків, ураження електричним струмом та електромагнітного опромінювання робітників при обслуговуванні відповідних установок.


Ключові слова


цирконій; труба; піч; зливок; плавлення; нагрівання

Повний текст:

PDF

Посилання


Металлургия циркония и гафния / Н.В.Барышников, В.Э.Гегер, Н.Д.Денисова [и др.]. – М.: Металлургия, 1979. – 208с.

Цирконий и его сплавы: технологии производства, области применения / В.М.Ажажа, П.Н.Вьюгов, С.Д.Лавриненко [и др.]. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 1998. – 89с.

Займовский А.С. Циркониевые сплавы в атомной энергетике / А.С.Займовский, А.В.Никулина, Н.Г.Решетников. – М.: Энергоиздат, 1981. – 232с.

Миллер Г.Л. Цирконий / Г.Л.Миллер. – М.: Издательство иностранной литературы, 1955. – 392с.

Патон Б.Е. Электронно-лучевая плавка тугоплавких и высокореакционных металлов / Б.Е.Патон, Н.П.Тригуб, С.В.Ахонин. – Киев: Наукова думка, 2008. – 312с.

Все о металлургии [Ел. ресурс.]. – Режим доступу: http://metal-archive.ru.

Правила охорони праці при термічній обробці металів: НПАОП 28.5-1.02-07. – [Чинний від 2007-12-18]. – Київ: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 2007. – 111с. – (Національний стандарт України).

Романюк Р.Я. Безпека праці при прокатці жерсті / Р.Я.Романюк, К.О.Левчук // Зб. наук. праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2014. – Вип. 2(25). – С.197-201.
Copyright (c) 2020 R. Ya. Romaniuk, A. O. Tolok

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389