КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХОДУ ДО МАЛОШЛАКОВОЇ КОНВЕРТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

E. M. Sigarev, A. G. Chernyatevich, D. O. Gurzhiy, O. A. Chubina

Анотація


Обґрунтовано концепцію впровадження малошлакової конвертерної технології із використанням ресурсо- та енергоефективного маршруту «доменна піч – конвертер з комбінованим продуванням» у сировинних умовах української металургійної галузі. Наведено технологічні переваги попереднього рафінування чавуну у заливальному ковші шляхом вдування углиб розплаву порошкоподібних сумішей реагентів у потоці газу-носія через сопла заглибної обертової фурми. За результатами високотемпературних експериментів визначено раціональні режими рафінування, тип та співвідношення у сумішах недефіцитних дешевих реагентів.


Ключові слова


конвертер; чавун; рафінування; фурма; продувка

Повний текст:

PDF

Посилання


Производство ультранизкофосфористой стали на основе дефосфорации жидкого чугуна и разработка малошлакового процесса конвертерной плавки / Донг Ченг Ли, Йонг Хи Чанг, Ви Лэк Сон [и др.] // Черная металлургия России и стран СНГ в ХХI веке: междунар. конф., 6-10 июня 1994 г.: труды. – М.: Металлургия, 1994. – Т. 2. – С.231-235.

Лякишев Н.П. Сравнительная характеристика состояния кислородно-конвертерного производства стали в России и за рубежом / Н.П.Лякишев, А.Г.Шалимов. – М.: Элиз, 2000. – 64с.

Kagechika H. Recent progress and future trends in the research and development of steel / H.Kagechika // NKK Techical Review. – 2003. – Т.88. – С.6-9.

Improvement of hot metal defosphorization technique / N.Sasaki, Y.Ogawa, S.Mukawa et al. // ShinNittetsu Giho. – 2012. – № 394. – С.26-32. Яп., огл. на англ.

Сігарьов Є.М. Енергоефективність інтенсифікації ківшової десульфурації чавуну // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №2/1(74). – С.38-42.

Chernyatevich A.G. Hot metal refining in the ladle with simultaneous removal of silicon and sulfur / Chernyatevich A.G., Sigarev E.N., Chernyatevich I.V. // Advances in Metallurgical Processes & Materials: 2-nd International Conference, June 2015. – Kiev, 2015. – Р.24-27.

Cигарев Е.Н. Оптимизация состава шлака для комплексного рафинирования железоуглеродистого расплава / Е.Н.Cигарев // Збірник наукових праць Дніпродзержинського технічного університету: (технічні науки) – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2012. – Вип. 3 (20). – С.23-31.

Hess E. Equipment and processes in basic oxygen steel making plant for the adjustment of ultra-low contents of C, P, S and N / E.Hess // Metallurgical Plant and Technology. – 1990. – V.13. – №2. – Р.26-34.

Пирс Р. Предварительное рафинирование чугуна / Р.Пирс // Металлург. – 1956. – №10. – С.10-15.
Copyright (c) 2020 E. M. Sigarev, A. G. Chernyatevich, D. O. Gurzhiy, O. A. Chubina

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389